Bi6682 Protected areas of Brno surroundings 2

Faculty of Science
Spring 2016
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 14:00–15:50 D31/238
Prerequisites (in Czech)
( Bi2030 High. plant phylog. & divers. || Bi1010 Plant phylog. & divers. )&&( Bi2130 Field course of system. botany || Bi2160 Field botanical excursion || Bi2230 Field course of botany )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí;
Upevnit si znalosti květeny jižní Moravy
Syllabus (in Czech)
  • Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, případně vzácné druhy fauny.
  • V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě lokalit ve vzdálenějším okolí Brna.
Literature
  • Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 1999-2003
  • MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info
Teaching methods
Lectures and excursions
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za aktivní účast na exkurzích.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: jaro sudých let.
Information on the extent and intensity of the course: plus několik polodenních exkurzí.
Teacher's information
http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/
The course is also listed under the following terms Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2014, spring 2018, Spring 2020, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2016/Bi6682