XS900 Souvislá pedagogická praxe

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2 souvislé týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miluše Baráková (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Marta Farková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F9022 Pedagogická praxe z fyziky 2 || Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2 || C9012 Pedagogická praxe z chemie 2 || Z9012 Pedag. praxe ze zeměpisu 2 || MUC87 Ped. praxe z matematiky 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci souvislé pedagogické praxe studenti absolvují dvoutýdenní souvislý pobyt na vybrané střední škole. Seznámí se s běžným provozem školy a všemi aspekty práce středoškolského učitele. Součástí praxe jsou náslechy u akušených pedagogů i ostatních praktikujících studentů, vlastní výstupy, administrativní postupy běžné v učitelské praxi, dozory apod.
Výstupy z učení
Absolvováním praxe studenti jsou studenti schopni splnit formální procedury v běžné výukové hodině;
stanovit cíle konkrétní vyučovací hodimy;
časově rozvrhnout výklad nové látky, testování a zkoušení;
navrhnout, připravit a realizovat demonstrační experimenty či jiné praktické ukázky;
řídit atmosféru ve třídě a aktivně zapojit studenty do výuky;
stanovit přiměřené tempo výkladu;
připravit a realizovat kontrolní prvky výuky (písemky, ústní zkoušení);
hodnotit ústní a písemný projev studentů;
kriticky posoudit výstupy ostatních pedagogů.
Osnova
  • Příprava vyučovací hodiny. Náslechy hodin. Vlastní výuka. Rozbor vyučovací hodiny. Diskuze úspěšnosti použitých didaktických postupů. Náplň práce středoškolského učitele.
Literatura
  • Středoškolské učebnice daného předmětu
Výukové metody
Aktivní účast na všech činnostech, které provádí středoškolský učitel.
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni s dostatečnou časovou rezervou dodat rozvrh vlastních výstupů. Zápočet je udělován na základě Protokolu o pedagogické praxi a kontroly některého z výstupů vyučujícím předmětu. Viz stránka předmětu s dalšími informacemi.
Informace učitele
https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.