Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam obrázků


1 Úvod

Obr. 1 Stopy pravěkého člověka (cca 6000 let) v horké lávě. Mexiko.
Obr. 1
Stopy pravěkého člověka (cca 6000 let) v horké lávě. Mexiko.
přejít na kapitolu…
Obr. 2 Přehled vlivů jednotlivých činitelů na geologický vývoj Země.
Obr. 2
Přehled vlivů jednotlivých činitelů na geologický vývoj Země.
přejít na kapitolu…
Obr. 3 Příklad rozpadu kontinentů. Rozpad Pangei na Laurasii a Gondwanu a následně dnešní kontinenty.
Obr. 3
Příklad rozpadu kontinentů. Rozpad Pangei na Laurasii a Gondwanu a následně dnešní kontinenty.
přejít na kapitolu…
Obr. 4 Vývoj teplot v ledových a meziledových dobách a vznik předchůdců člověka. Doplněno V. Cílek in Ottův historický atlas, Praha, 2007.
Obr. 4
Vývoj teplot v ledových a meziledových dobách a vznik předchůdců člověka.
Doplněno V. Cílek in Ottův historický atlas, Praha, 2007.
přejít na kapitolu…
Obr. 5 Vývoj růstu lidské populace v posledních 100 000 letech.
Obr. 5
Vývoj růstu lidské populace v posledních 100 000 letech.
přejít na kapitolu…
Obr. 6 Vývoj a vzájemné genetické vztahy primátů – vč. předchůdců dnešního člověka: Upraveno podle Buffetaut E. et al., 1993, české vydání
Obr. 6
Vývoj a vzájemné genetické vztahy primátů –
vč. předchůdců dnešního člověka:
Upraveno podle Buffetaut E. et al., 1993, české vydání
přejít na kapitolu…

A
plesidapsis (1, 2) lemurovití (3) nártouni (4, 5)
anthropoidea (malé opice): platyrhini (6) catarhini (7, 8)
hominoidea (velké opice) : proconsul (9) sinapithecus, orangutan (10 a)
dryopithecus, šimpanz, gorila (10 b)
ouranopithecus (12) gigantopithecus (13) australopithecus (13)

B
Vývoj jejich lebeční kapacity:
kapacita mozkovny
v cm3
stáří
v tisících letech
výskyt
australopithecus afarensis (14) 380 2300 střední Afrika
australopithecus africanus (15) 450 jižní Afrika
australopithecus robustus (16) 530 jižní Afrika
australopithecus boisei (17) 530 Olduvai, Tanzánie
homo habilis (18) 750 východní Afrika
homo erectus (19) až 1250 1870 Afrika, Asie
homo sapiens neanderthalensis (20) více než 1300 700 Evropa, Asie
homo sapiens sapiens (21) 1000–2000

C
Vývojové řady předchůdců člověka
Obr. 7 Mírně ironický pohled na současný vývoj moderního člověka.
Obr. 7
Mírně ironický pohled na současný vývoj moderního člověka.
přejít na kapitolu…
Obr. 8 Vývoj složení a teplot klimatu v zemském interglaciálu a v současnosti podle izotopového složení přírůstkových zón v grónském ledovci.
Obr. 8
Vývoj složení a teplot klimatu v zemském interglaciálu a v současnosti podle izotopového složení přírůstkových zón v grónském ledovci.
přejít na kapitolu…
Obr. 9 Obsahy olova v ovzduší (v ppb) od starověku podnes. V. Cílek, in Ottův historický atlas, 2007.
Obr. 9
Obsahy olova v ovzduší (v ppb) od starověku podnes.
V. Cílek, in Ottův historický atlas, 2007.
přejít na kapitolu…2 Člověk mění Zemi

Obr. 10 Pokles v údolí San Joaquin v Kalifornii od r. 1925 podle potrubí ve vrtu.
Obr. 10
Pokles v údolí San Joaquin v Kalifornii od r. 1925 podle potrubí ve vrtu.
přejít na kapitolu…
Obr. 11 Poklesy v Balwin Hills v důsledku těžby ropy. Inglewoodské ropné pole u Los Angeles. Murck et al., 1996.
Obr. 11
Poklesy v Balwin Hills v důsledku těžby ropy. Inglewoodské ropné pole u Los Angeles.
Murck et al., 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 12 Poklesy v Tucsonu v důsledku čerpání vody. Murck et al., 1996.
Obr. 12
Poklesy v Tucsonu v důsledku čerpání vody.
Murck et al., 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 13 Poklesy způsobené těžbou ropy. Inglewoodské ropné pole u Los Angeles. Murck et al., 1996.
Obr. 13
Poklesy způsobené těžbou ropy.
Inglewoodské ropné pole u Los Angeles.
Murck et al., 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 14 Boulder Dam. Sedání území po napuštění přehrady. Izolinie poklesů v mm/rok.
Obr. 14
Boulder Dam. Sedání území po napuštění přehrady.
Izolinie poklesů v mm/rok.
přejít na kapitolu…
Obr. 15 Závislost mezního zálomového úhlu na horninovém prostředí: a) v sypkých
horninách, b) v v měkkých plastických horninách, c) v pevných horninách.
R. Kettner podle Goldreicha, 1956.
Obr. 15
Závislost mezního zálomového úhlu na horninovém prostředí: a) v sypkých horninách, b) v měkkých plastických horninách, c) v pevných horninách.
R. Kettner podle Goldreicha, 1956.
přejít na kapitolu…
Obr. 16 Sinkhole, Guatemala. Propadání po povodni 2008. V jámě zmizelo nejméně 10 domů. Foto ordena.com.
Obr. 16
Sinkhole, Guatemala. Propadání po povodni 2008.
V jámě zmizelo nejméně 10 domů.
Foto ordena.com.
přejít na kapitolu…
Obr. 17 Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace na území ČR k 1. 1. 2007. Ročenka MŽP, 2007, podle ČGS.
Obr. 17
Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace na území ČR k 1. 1. 2007.
Ročenka MŽP, 2007, podle ČGS.
přejít na kapitolu…
Obr. 18 Situace a profil sesuvem do nádrže Vaiont v r. 1963:
a) přehrada, b) obrys odlučné oblasti, c) plochy zasažené přílivovou vlnou,
d) jezero, e) obrys akumulační oblasti. 1/ lavicové vápence, stáří dogger 2/ tence deskovité vápence a slínovce, stáří malm, 3/ lavicovité vápence s rohovci, stáří křída, 4/ slínité vápence, stáří křída, 5/ zbytek starého sesuvu, 6/ skluzová plocha, 7/ údolí zavalené sesuvem. Selli, Trevisan, 1964.
Obr. 18
Situace a profil sesuvem do nádrže Vaiont v r. 1963:
a) přehrada, b) obrys odlučné oblasti, c) plochy zasažené přílivovou vlnou, d) jezero, e) obrys akumulační oblasti.
1/ lavicové vápence, stáří dogger 2/ tence deskovité vápence a slínovce, stáří malm, 3/ lavicovité vápence s rohovci, stáří křída, 4/ slínité vápence, stáří křída, 5/ zbytek starého sesuvu, 6/ skluzová plocha, 7/ údolí zavalené sesuvem.
Selli, Trevisan, 1964.
přejít na kapitolu…
Obr. 19 Profil skalním sesuvem pod přehradou Dalešice.
1) granulit, 2) sesutý blok amfibolitu, 3) mylonitová zóna, 4) předpjaté kotvy.
a/ původní povrch, b/ výlom pro vtokové tunely, c/ obtoková štola,
d/ povrch svahu po úpravě, e/ výlom pro přepadový kanál.
Mencl, 1977.
Obr. 19
Profil skalním sesuvem pod přehradou Dalešice.
1) granulit, 2) sesutý blok amfibolitu, 3) mylonitová zóna,) předpjaté kotvy. a/ původní povrch, b/ výlom pro vtokové tunely, c/ obtoková štola, d/ povrch svahu po úpravě, e/ výlom pro přepadový kanál.
Mencl, 1977.
přejít na kapitolu…
Obr. 20 Plošná rozloha sesuvů v České republice, stav v letech 2003–2007. Ročenka MŽP, 2007, zdroj ČGS-Geofond.
Obr. 20
Plošná rozloha sesuvů v České republice, stav v letech 2003–2007.
Ročenka MŽP, 2007, zdroj ČGS-Geofond.
přejít na kapitolu…
Obr. 21 Sesuvy způsobené zatížením území haldami. Handlová v r. 1961. Záruba, Mencl, 1987.
Obr. 21
Sesuvy způsobené zatížením území haldami. Handlová v r. 1961.
Záruba, Mencl, 1987.
přejít na kapitolu…
Obr. 22 Pohyby v poddolovaném území se šíří podél zlomů. OKR. P. Vyskočil, 1984.
Obr. 22
Pohyby v poddolovaném území se šíří podél zlomů. OKR.
P. Vyskočil, 1984.
přejít na kapitolu…
Obr. 23 Otřesy v Denveru (počet) v závislosti na pumpování odpadů do úložného vrtu.
Obr. 23
Otřesy v Denveru (počet) v závislosti na pumpování odpadů
do úložného vrtu.
přejít na kapitolu…
Obr. 24 Průměrné změny teploty v letech 800–1970 n. l. podle údajů z vrtů v Kanadě podle měření
odchylek od teploty geotermálního stupně. V. Čermák, 1996.
Obr. 24
Průměrné změny teploty v letech 800–1970 n. l. podle údajů z vrtů v Kanadě podle měření odchylek od teplotygeotermálního stupně.
V. Čermák, 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 25 Hodnoty úrovně V. m-2. h a ozáření v % VKV vysílače v centru Bratislavy. J. Gricko, 1994.
Obr. 25
Hodnoty úrovně V. m-2. h
a ozáření v % VKV vysílače v centru
Bratislavy. J. Gricko, 1994.
přejít na kapitolu…
Obr. 26 Hodnoty úrovně V. m-2. h a ozáření v % VKV vysílače v Košicích. J. Gricko a Geokomplex Bratislava, 1994.
Obr. 26
Hodnoty úrovně V. m-2. h a ozáření v % VKV vysílače v Košicích.
J. Gricko a Geokomplex Bratislava, 1994.
přejít na kapitolu…
Obr. 27 Změny v rozsahu Aralského jezera po roce 1960. Goudie et. al., 2006.
Obr. 27
Změny v rozsahu Aralského jezera po roce 1960.
Goudie et. al., 2006.
přejít na kapitolu…
Obr. 28 Kolísání mořské hladiny v geologické minulosti.
Obr. 28
Kolísání mořské hladiny v geologické minulosti.
přejít na kapitolu…
Obr. 29 Postup vysychání jezera Čad v Africe v letech 1963–2001. Lidové noviny 2. 11. 2005.
Obr. 29
Postup vysychání jezera Čad v Africe v letech 1963–2001.
Lidové noviny 2. 11. 2005.
přejít na kapitolu…
Obr. 30 Umělé Palmové ostrovy ve Spojených arabských emirátech slouží jako turistická atrakce.
Obr. 30
Umělé Palmové ostrovy ve Spojených arabských emirátech slouží jako turistická atrakce.
přejít na kapitolu…
Obr. 31 Území nejvíce ohrožená zaplavením v důsledku poklesů pevniny nebo zvýšení hladiny světového oceánu.
Obr. 31
Území nejvíce ohrožená zaplavením v důsledku poklesů pevniny nebo zvýšení hladiny světového oceánu.
přejít na kapitolu…
Obr. 32 Odnos horninových hmot v různých typech krajiny. Westbroek, české vydání, 2003.
Obr. 32
Odnos horninových hmot v různých typech krajiny.
Westbroek, české vydání, 2003.
přejít na kapitolu…
Obr. 33 Půdní eroze v zemědělsky obdělávané krajině. Ostroměř u Jičína. Gojda, 2000.
Obr. 33
Půdní eroze v zemědělsky obdělávané krajině.
Ostroměř u Jičína. Gojda, 2000.
přejít na kapitolu…
Obr. 34 Rychlost eolické sedimentace ve městech a sedimentace v přehradních jezerech. Kukal, 1990.
Obr. 34
Rychlost eolické sedimentace ve městech
a sedimentace v přehradních jezerech.
Kukal, 1990.
přejít na kapitolu…
Obr. 35 Lokalizace nejvýznamnějších anomálií atmosférové depozice na Ostravsku. D. Matýsek, 1996.
Obr. 35
Lokalizace nejvýznamnějších anomálií atmosférové depozice na Ostravsku.
D. Matýsek, 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 36 Produkce odpadů v České republice v letech 1998–2005 v tisících tun.
Tomas, 2006.
Obr. 36
Produkce odpadů v České republice v letech 1998–2005 v tisících tun.
Tomas, 2006.
přejít na kapitolu…
Obr. 37</strong><br />Schéma vzniku skleníkového efektu a význam skleníkových plynů. Upraveno podle Goudie et al., 2006.
Obr. 37
Schéma vzniku skleníkového efektu a význam skleníkových plynů.
Upraveno podle Goudie et al., 2006.
přejít na kapitolu…
Obr. 38 Znečišťování ovzduší v ČR v r. 2002 a v r. 2006. Ročenka MŽP, 2007.
Obr. 38
Znečišťování ovzduší v ČR v r. 2002 a v r. 2006.
Ročenka MŽP, 2007.
přejít na kapitolu…
Obr. 39 Situace znečištění ovzduší na území ČR. Celkové znečištění s překročením cílového limitu
89,8 %. Ročenka MŽP, 2007.
Obr. 39
Situace znečištění ovzduší na území ČR. Celkové znečištění s překročením cílového limitu 89,8 %.
Ročenka MŽP, 2007.
přejít na kapitolu…
Obr. 40 Situace znečištění ovzduší na území ČR. Koncentrace prašného aerosolu.
Ročenka MŽP, 2007.
Obr. 40
Situace znečištění ovzduší na území ČR. Koncentrace prašného aerosolu.
Ročenka MŽP, 2007.
přejít na kapitolu…
Obr. 41 Území s překročením cílového limitu přízemního ozónu.
Ročenka MŽP, 2007
Obr. 41
Území s překročením cílového limitu přízemního ozónu.
Ročenka MŽP, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 42 Eolický transport saharského písku do Evropy. Heitzenberg, 2007.
Obr. 42
Eolický transport saharského písku do Evropy.
Heitzenberg, 2007.
přejít na kapitolu…
Obr. 43 Kyselost půd ČR podle půdní reakce pH / KCl. Česká zemědělská inspekce, 1993–1998.
Obr. 43
Kyselost půd ČR podle půdní reakce pH / KCl.
Česká zemědělská inspekce, 1993–1998.
přejít na kapitolu…
Obr. 44 Obsahy PAH v půdách Brna. Hodnoty v ppm. PřF MU.
Obr. 44
Obsahy PAH v půdách Brna. Hodnoty v ppm.
PřF MU.
přejít na kapitolu…
Obr. 45 Obsahy olova v půdách Ostravy v ppm s výraznou koncentrací v okolí průmyslových závodů. Matýsek, 1996.
Obr. 45
Obsahy olova v půdách Ostravy v ppm s výraznou koncentrací v okolí průmyslových závodů.
Matýsek, 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 46 Obsahy olova v půdách Prahy v ppm. Česká geologická služba, 1995.
Obr. 46
Obsahy olova v půdách Prahy v ppm.
Česká geologická služba, 1995.
přejít na kapitolu…
Obr. 47 Obsahy kadmia v půdách Prahy. 0–5 ppm, více nežli 5 ppm. Česká geologická služba, 1995.
Obr. 47
Obsahy kadmia v půdách Prahy. 0–5 ppm, více nežli 5 ppm.
Česká geologická služba, 1995.
přejít na kapitolu…
Obr. 48 Obsahy v zemědělských půdách ČR. Ročenka MŽP, 2007, podle SKZÚZ.
Obr. 48
Obsahy v zemědělských půdách ČR.
Ročenka MŽP, 2007, podle SKZÚZ.
přejít na kapitolu…
Obr. 49 Obsahy olova v zemědělských půdách ČR. Ročenka MŽP, 2007, podle SKZÚZ.
Obr. 49
Obsahy olova v zemědělských půdách ČR.
Ročenka MŽP, 2007, podle SKZÚZ.
přejít na kapitolu…
Obr. 50 Obsahy kadmia, chromu a olova v půdách Ostravy, převyšující meze normy. Matýsek, 1996.
Obr. 50
Obsahy kadmia, chromu a olova v půdách Ostravy, převyšující meze normy.
Matýsek, 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 51 Průmyslové znečištění půd kovy podle indikace magnetické susceptibility.
Hodnoty poměru obsahu kovu k jeho nejvyšší přípustné koncentraci. Matýsek, 1996.
Obr. 51
Průmyslové znečištění půd kovy podle indikace magnetické susceptibility. Hodnoty poměru obsahu kovu k jeho nejvyššípřípustné koncentraci.
Matýsek, 1996.
přejít na kapitolu…
Obr. 52 Hodnoty radiace na haldách po těžbě uranu u Dolní Rožínky. Izonormály r / h. Manová, 1967.
Obr. 52
Hodnoty radiace na haldách po těžbě uranu u Dolní Rožínky.
Izonormály r / h.
Manová, 1967.
přejít na kapitolu…
Obr. 53 Horninový (Huttonův) cyklus, ovlivňující zásadním způsobem látkovou bilanci jednotlivých geosfér.
Obr. 53
Horninový (Huttonův) cyklus, ovlivňující zásadním způsobem látkovou bilanci jednotlivých geosfér.
přejít na kapitolu…
Obr. 54 Podíl hlavních producentů CO2 v r. 2002. Hodnota emisí CO2 byla v r. 2002 celkem 24 100 Mt. Olah et al., 2006.
Obr. 54
Podíl hlavních producentů CO2 v r. 2002. Hodnota emisí CO2 byla v r. 2002 celkem 24 100 Mt.
Olah et al., 2006.
přejít na kapitolu…
Obr. 55 Spojení koloběhu uhlíku a síry v geologických procesech. Bouška et al., 1980.
Obr. 55
Spojení koloběhu uhlíku a síry v geologických procesech.
Bouška et al., 1980.
přejít na kapitolu…
Obr. 56 Propojení cyklů uhlíku a křemíku. Bouška et al., 1980.
Obr. 56
Propojení cyklů uhlíku a křemíku.
Bouška et al., 1980.
přejít na kapitolu…
Obr. 57 Roční změny koncentrace dusíku a CH4 v ovzduší v posledních dvou tisíciletích a v posledních deseti tisíci letech. Goudie et al., 2006.
Obr. 57
Roční změny koncentrace dusíku a CH4 v ovzduší v posledních dvou tisíciletích a v posledních deseti tisíci letech.
Goudie et al., 2006.
přejít na kapitolu…
Obr. 58 Souvislost odchylek izotopů síry a uhlíku indikují v geologickém vývoji Země vyrovnávání změn teploty.
Obr. 58
Souvislost odchylek izotopů síry a uhlíku indikují v geologickém vývoji Země vyrovnávání změn teploty.
přejít na kapitolu…
Obr. 59 Zmenšování oblastí přirozeného rozšíření bizonů na území Severní Ameriky od r. 1800. Goudie et al., 2006
Obr. 59
Zmenšování oblastí přirozeného rozšíření bizonů
na území Severní Ameriky od r. 1800.
Goudie et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 60 Invaze divokých včel na území Jižní Ameriky, zavlečených tam v r. 1957. Goudie et al., 2006
Obr. 60
Invaze divokých včel na území Jižní Ameriky, zavlečených tam v r. 1957.
Goudie et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 61 Rozsah lesů na území Evropy v r. 990 a v r. 1990 n.l. indikuje postup odlesnění. Goudie et al., 2006
Obr. 61
Rozsah lesů na území Evropy v r. 990 a v r. 1990 n.l.
indikuje postup odlesnění.
Goudie et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 62 Současné odlesňování v tropických oblastech kontinentů. Goudie et al., 2006
Obr. 62
Současné odlesňování v tropických oblastech kontinentů.
Goudie et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 63 Korálové útesy kolem ostrovů v Tichém oceánu. Merck et al., 1986
Obr. 63
Korálové útesy kolem ostrovů v Tichém oceánu.
Merck et al., 1986
přejít na kapitolu…
Obr. 64 Jih Španělska byl před třiceti lety zalesněnou krajinou, dnes zcela převládají pole. Foto ATP
Obr. 64
Jih Španělska byl před třiceti lety zalesněnou krajinou,
dnes zcela převládají pole.
Foto ATP
přejít na kapitolu…3 Přírodní energetické zdroje

Obr. 65 Produkce elektřiny v GWh v jednotlivých zemích (A) a podíl jednotlivých zemí v % na celkové produkci geotermálních elektráren.
Obr. 65
Produkce elektřiny v GWh v jednotlivých zemích (A) a podíl jednotlivých zemí v % na celkové produkci geotermálních elektráren.
přejít na kapitolu…
Obr. 66 Instalovaná kapacita větrných elektráren 1990–2004. Olah et al., 2006
Obr. 66
Instalovaná kapacita větrných elektráren 1990–2004.
Olah et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 67 Podíl jednotlivých zemí na celkové produkci CO2 ve světě.
Obr. 67
Podíl jednotlivých zemí na celkové produkci CO2 ve světě.
přejít na kapitolu…
Obr. 68 Geotermální elektrárna Salton Sea v USA uvolňuje značné množství páry a v ní obsažených plynů, zejména sloučenin síry.
Obr. 68
Geotermální elektrárna Salton Sea v USA uvolňuje značné množství páry a v ní obsažených plynů, zejména sloučenin síry.
přejít na kapitolu…
Obr. 69 Výskyty asfaltových písků v Kanadě, provincie Alberta. Geoscientist, 2008
Obr. 69
Výskyty asfaltových písků v Kanadě, provincie Alberta.
Geoscientist, 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 70 Výskyty bitumenových břidlic v USA (Utah, Colorado, Wyoming). Geoscientist, 2008
Obr. 70
Výskyty bitumenových břidlic v USA (Utah, Colorado, Wyoming).
Geoscientist, 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 71 Rozsah ropných polí v zemích Středního Východu (šrafovaně). Černě jsou vyznačena nejvýznamnější těžená pole. Celkový počet těžených polí v oblasti
Perského zálivu je kolem 400. Geoscientist, 2008
Obr. 71
Rozsah ropných polí v zemích Středního Východu (šrafovaně). Černě jsou vyznačena nejvýznamnější těžená pole. Celkový počet těžených polí v oblasti Perského zálivu je kolem 400.
Geoscientist, 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 72 Světová produkce síry podle zdrojů.
Obr. 72
Světová produkce síry podle zdrojů.
přejít na kapitolu…
Obr. 73 Celková produkce CO2 spalovacími procesy podle průmyslových zdrojů.
Obr. 73
Celková produkce CO2 spalovacími procesy podle průmyslových zdrojů.
přejít na kapitolu…
Obr. 74 Hranice zájmových sfér států v oblasti Arktidy.
Obr. 74
Hranice zájmových sfér států v oblasti Arktidy.
přejít na kapitolu…
Obr. 75 Denní produkce a dovoz ropy do USA v milionech barelů v období 1970–2000.
Obr. 75
Denní produkce a dovoz ropy do USA v milionech barelů
v období 1970–2000.
přejít na kapitolu…
Obr. 76 Ložiska ropy v ČR. Ročenka Geofondu, 2007
Obr. 76
Ložiska ropy v ČR.
Ročenka Geofondu, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 77 Přehled těžby ropy MND a.s. Hodonín v l. 1971–1993. Uhlí, rudy, geol. průzkum, 2004
Obr. 77
Přehled těžby ropy MND a.s. Hodonín v l. 1971–1993.
Uhlí, rudy, geol. průzkum, 2004
přejít na kapitolu…
Obr. 78 Růst celkové produkce zemního plynu ve světě v l. 1965–2003 v miliardách m3. Olah et al., 2006
Obr. 78
Růst celkové produkce zemního plynu ve světě
v l. 1965–2003 v miliardách m3.
Olah et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 79 Ložiska černého uhlí v ČR. Stav v r. 2007. Ročenka Geofondu, 2007
Obr. 79
Ložiska černého uhlí v ČR. Stav v r. 2007.
Ročenka Geofondu, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 80 Ložiska hnědého uhlí v ČR. Stav v r. 2007. Ročenka Geofondu, 2007
Obr. 80
Ložiska hnědého uhlí v ČR. Stav v r. 2007.
Ročenka Geofondu, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 81 Ložiska lignitu v ČR. Stav v r. 2007. Ročenka Geofondu, 2007
Obr. 81
Ložiska lignitu v ČR. Stav v r. 2007.
Ročenka Geofondu, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 82 Rozšíření uhelných slojí v podloží příkrovů vnějších Západních Karpat. Uvedeny vrty, jimiž byly výskyty ověřeny.
Obr. 82
Rozšíření uhelných slojí v podloží příkrovů vnějších Západních Karpat. Uvedeny vrty, jimiž byly výskyty ověřeny.
přejít na kapitolu…
Obr. 83 Přehled těžby zemního plynu MND a.s. Hodonín v l. 1971–1993. Uhlí, rudy, geol. průzkum, 2004
Obr. 83
Přehled těžby zemního plynu MND a.s. Hodonín v l. 1971–1993.
Uhlí, rudy, geol. průzkum, 2004
přejít na kapitolu…
Obr. 84 Podzemní zásobníky plynu v ČR. Lidové noviny 15. 3. 2008
Obr. 84
Podzemní zásobníky plynu v ČR.
Lidové noviny 15. 3. 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 85 Výskyty ložisek hydrátů metanu v mořích a na kontinentech. Olah et al., 2006
Obr. 85
Výskyty ložisek hydrátů metanu v mořích a na kontinentech.
Olah et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 86 Emise skleníkových plynů z biopaliv ve srovnání s fosilními palivy. Lidové noviny 9. 1. 2008
Obr. 86
Emise skleníkových plynů z biopaliv ve srovnání s fosilními palivy.
Lidové noviny 9. 1. 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 87 Ložiska zemního plynu ČR, stav 2007. Ročenka Geofondu, 2008
Obr. 87
Ložiska zemního plynu ČR, stav 2007.
Ročenka Geofondu, 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 88 Větrná elektrárna Gorgonia Pass u Palm Springs v Kalifornii. Murck et al., 2006
Obr. 88
Větrná elektrárna Gorgonia Pass u Palm Springs v Kalifornii.
Murck et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 89 Hlavní směry a počty dnů bez větru na území ČR. Zdroj ČHMÚ
Obr. 89
Hlavní směry a počty dnů bez větru na území ČR.
Zdroj ČHMÚ
přejít na kapitolu…
Obr. 90 Situace přílivové elektrárny Bay of Fundy v Kanadě. Goudie et al., 2006
Obr. 90
Situace přílivové elektrárny Bay of Fundy v Kanadě.
Goudie et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 91 Schema studeného (modře) a teplého (červeně) proudění ve světových oceánech.
Obr. 91
Schema studeného (modře) a teplého (červeně) proudění
ve světových oceánech.
přejít na kapitolu…
Obr. 92 Vodní elektrárny v ČR
Obr. 92
Vodní elektrárny v ČR
přejít na kapitolu…
Obr. 93 Vodní elektrárna Dalešice.
Obr. 93
Vodní elektrárna Dalešice.
přejít na kapitolu…
Obr. 94 Projekt kombinované přečerpávací elektrárny Lipno – Aschach. Lidové noviny 2008
Obr. 94
Projekt kombinované přečerpávací elektrárny Lipno – Aschach.
Lidové noviny 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 95 Geologické schema přepokládaného magmatického krbu pod kalderou Long Valley v Kalifornii.
Obr. 95
Geologické schema přepokládaného magmatického krbu
pod kalderou Long Valley v Kalifornii.
přejít na kapitolu…
Obr. 96 Geotermální elektrárna Mammoth Lake v Kalifornii. Stav 1993
Obr. 96
Geotermální elektrárna Mammoth Lake v Kalifornii. Stav 1993
přejít na kapitolu…
Obr. 97 Pokusná geotermální elektrárna využívající suché teplo hornin. Los Alamos v Novém Mexiku. Stav 1993
Obr. 97
Pokusná geotermální elektrárna využívající suché teplo hornin.
Los Alamos v Novém Mexiku. Stav 1993
přejít na kapitolu…
Obr. 98 Pokusný vrt v magmatickém krbu Long Valley kaldery v Kalifornii v r. 1993.
Obr. 98
Pokusný vrt v magmatickém krbu Long Valley kaldery v Kalifornii v r. 1993.
přejít na kapitolu…
Obr. 99 Geologická situace kaldery Long Valley v Kalifornii.
Obr. 99
Geologická situace kaldery Long Valley v Kalifornii.
přejít na kapitolu…
Obr. 100 Schema jaderného reaktoru.
Obr. 100
Schema jaderného reaktoru.
přejít na kapitolu…
Obr. 101 Ložiska uranu v ČR. Stav v r. 2007. Ročenka Geogondu, 2007
Obr. 101
Ložiska uranu v ČR. Stav v r. 2007.
Ročenka Geogondu, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 102 Celková produkce jaderných elektráren v jednotl. zemích v r. 1965–2005. Olah et al., 2006
Obr. 102
Celková produkce jaderných elektráren v jednotl. zemích v r. 1965–2005.
Olah et al., 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 103 Podíl jednotlivých zdrojů energie na produkci CO2 v g / cal. Cílek, 2007
Obr. 103
Podíl jednotlivých zdrojů energie na produkci CO2 v g / cal.
Cílek, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 104 Dráhy radioaktivních mraků po výbuchu jaderného reaktoru v Černobylu. Lidové noviny 2006
Obr. 104
Dráhy radioaktivních mraků po výbuchu jaderného reaktoru v Černobylu.
Lidové noviny 2006
přejít na kapitolu…4 Ovliňování litosféry člověkem

Obr. 105 Montánní formy georeliéfu. Jáma Kimberley „Big hole“ v Jihoafrické republice je hluboká kilometr. Převážně ruční práce. Důl byl opuštěn již v r. 1914. Foto kuhlsey.com
Obr. 105
Montánní formy georeliéfu. Jáma Kimberley „Big hole“ v Jihoafrické republice je hluboká kilometr. Převážně ruční práce. Důl byl opuštěn již v r. 1914.
Foto kuhlsey.com
přejít na kapitolu…
Obr. 106 Montánní formy georeliéfu. Důl na diamanty Myrnij (hloubka přes 500 m, průměr 1200 m). Foto deputy dog.com
Obr. 106
Montánní formy georeliéfu.
Důl na diamanty Myrnij (hloubka přes 500 m, průměr 1200 m).
Foto deputy dog.com
přejít na kapitolu…
Obr. 107 Montánní formy georeliéfu. Povrchový důl a haldy hlušiny. Bingham Canyon. Utah, USA. Foto wikipedia.org
Obr. 107
Montánní formy georeliéfu. Povrchový důl a haldy hlušiny.
Bingham Canyon. Utah, USA.
Foto wikipedia.org
přejít na kapitolu…
Obr. 108 Sejpy po těžbě zlata u Jakutska na Sibiři. Stav v r. 1984.
Obr. 108
Sejpy po těžbě zlata u Jakutska na Sibiři. Stav v r. 1984.
přejít na kapitolu…
Obr. 109 Mapa střetů zájmů mezi využitím zdrojů nerostných surovin a ochranou přírodního prostředí ČR. Geofond Praha
Obr. 109
Mapa střetů zájmů mezi využitím zdrojů nerostných surovin a ochranou přírodního prostředí ČR.
Geofond Praha
přejít na kapitolu…
Obr. 110 Emise oxidů síry (a) a HgS (b).
Obr. 110
Emise oxidů síry (a) a HgS (b).
přejít na kapitolu…
Obr. 111 Podíl záborů půdy zemědělstvím, dobýváním, průmyslem, městy a dopravou.
Obr. 111
Podíl záborů půdy zemědělstvím, dobýváním, průmyslem, městy a dopravou.
přejít na kapitolu…
Obr. 112 Vysýchání půdy v oblastech nízkých srážek (Čína). 100 největších katastrof. Rebo, 2006
Obr. 112
Vysýchání půdy v oblastech nízkých srážek (Čína). 100 největších katastrof.
Rebo, 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 113 Trasa plánovaného ropovodu Nabucco ze Středního Východu do Evropy.
Obr. 113
Trasa plánovaného ropovodu Nabucco ze Středního Východu do Evropy.
Westbroek, české vydání, 2003.
přejít na kapitolu…
Obr. 114 Schema mezinárodního obchodu s mědí. Údaje v milionech tun. Kužvart, 1990
Obr. 114
Schema mezinárodního obchodu s mědí. Údaje v milionech tun.
Kužvart, 1990
přejít na kapitolu…
Obr. 115 Světový obchod ropou v tisících barelů za den. Mineral Facts and Problems, 1976
Obr. 115
Světový obchod ropou v tisících barelů za den.
Mineral Facts and Problems, 1976
přejít na kapitolu…
Obr. 116 Strategicky důležité trasy ropovodů v kaspické oblasti. Lidové noviny 2007
Obr. 116
Strategicky důležité trasy ropovodů v kaspické oblasti.
Lidové noviny 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 117 Schema ropovodů ve Střední Evropě.
Obr. 117
Schema ropovodů ve Střední Evropě.
přejít na kapitolu…
Obr. 118 Vysokotlaké, středně- a nízkotlaké plynovody a ropovody na území ČR
Obr. 118
Vysokotlaké, středně- a nízkotlaké plynovody a ropovody na území ČR
přejít na kapitolu…
Obr. 119 Dálnice a rychlostní silnice na území ČR. ŘSD ČR
Obr. 119
Dálnice a rychlostní silnice na území ČR. ŘSD ČR
přejít na kapitolu…
Obr. 120 Plánovaný zavodňovací kanál z Obu do Kazachstánu.
Obr. 120
Plánovaný zavodňovací kanál z Obu do Kazachstánu.
přejít na kapitolu…
Obr. 121 Kalifornský kanál přivádějící vodu z řek Sacramento a San Joaquin do oblasti velkých měst na západě USA. Stav 2003.
Obr. 121
Kalifornský kanál přivádějící vodu z řek Sacramento a San Joaquin do oblasti velkých měst na západě USA. Stav 2003.
přejít na kapitolu…
Obr. 122 Přehradní hráz Tři soutěsky na řece Jang c´ Tiang v Číně.
Obr. 122
Přehradní hráz Tři soutěsky na řece Jang c´ Tiang v Číně.
přejít na kapitolu…
Obr. 123 Důsledky válečných konfliktů a jejich dopad na životní prostředí. Lidové noviny 29. 5. 2008
Obr. 123
Důsledky válečných konfliktů a jejich dopad na životní prostředí.
Lidové noviny 29. 5. 2008
přejít na kapitolu…
Obr. 124 Katastrofické znečištění ovzduší ze zapálených kuvajtských naftových polí ve válce v Zálivu (a) a (b). Obr. 124 Katastrofické znečištění ovzduší ze zapálených kuvajtských naftových polí ve válce v Zálivu (a) a (b).
Obr. 124
Katastrofické znečištění ovzduší ze zapálených kuvajtských naftových polí ve válce v Zálivu (a) a (b).
přejít na kapitolu…
Obr. 125 Ochranné pohyblivé hráze proti záplavám na Temži, v Holandsku a v Benátkách.
Obr. 125
Ochranné pohyblivé hráze proti záplavám na Temži,
v Holandsku a v Benátkách.
přejít na kapitolu…
Obr. 126 Záplavy v Ústí nad Labem v r. 2002.
Obr. 126
Záplavy v Ústí nad Labem v r. 2002.
přejít na kapitolu…
Obr. 127 Záplavy na řece Otavě v Písku v r. 2002.
Obr. 127
Záplavy na řece Otavě v Písku v r. 2002.
přejít na kapitolu…
Obr. 128 Jak si někteří vodohospodáři představují ideální koryta našich řek.
Obr. 128
Jak si někteří vodohospodáři představují ideální koryta našich řek.
přejít na kapitolu…
Obr. 129 Tsunami na poloostrově Meulaboh v Indonézii bylo způsobeno v prosinci r. 2004 zemětřesením v Indickém oceánu severně od Sumatry. Přišlo o životv283 000 lidí.100 největších katastrof, Rebo, 2006 Obr. 129 Tsunami na poloostrově Meulaboh v Indonézii bylo způsobeno v prosinci r. 2004 zemětřesením v Indickém oceánu severně od Sumatry. Přišlo o životv283 000 lidí.100 největších katastrof, Rebo, 2006 Obr. 129 Tsunami na poloostrově Meulaboh v Indonézii bylo způsobeno v prosinci r. 2004 zemětřesením v Indickém oceánu severně od Sumatry. Přišlo o životv283 000 lidí.100 největších katastrof, Rebo, 2006
Obr. 129
Tsunami na poloostrově Meulaboh v Indonézii bylo způsobeno
v prosinci r. 2004 zemětřesením v Indickém oceánu severně od Sumatry.
Přišlo o život 283 000 lidí.
100 největších katastrof, Rebo, 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 130 Stejné tsunami zničilo obec Gleebruck. Na leteckém snímku je obec při příchodu vln (A) a po jejich ústupu (B). 100 největších katastrof, Rebo, 2006
Obr. 130
Stejné tsunami zničilo obec Gleebruck. Na leteckém snímku je obec při příchodu vln (A) a po jejich ústupu (B).
100 největších katastrof, Rebo, 2006
přejít na kapitolu…
Obr. 131 Vlivy rostoucích velkých měst. Geoscientist, 2006, upraveno
Obr. 131
Vlivy rostoucích velkých měst.
Geoscientist, 2006, upraveno
přejít na kapitolu…
Obr. 132 Úprava zemědělsky obdělávané krajiny v severním Jemenu. Oáza Nalat-Seet. Burkert et al., German research, 2007
Obr. 132
Úprava zemědělsky obdělávané krajiny v severním Jemenu.
Oáza Nalat-Seet.
Burkert et al., German research, 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 133 Zemědělské formy georeliéfu – terasové uspořádání svahu masívu Jabal al Akbar v severním Ománu. Burkert et al., German research, 2007
Obr. 133
Zemědělské formy georeliéfu – terasové uspořádání svahu masívu
Jabal al Akbar v severním Ománu.
Burkert et al., German research, 2007
přejít na kapitolu…5 Kosmické vlivy na Zemi

Obr. 134 Množství dopadajícího kosmického záření na Zemi za uplynulých 30 let. Lidové noviny 12. 7. 2007
Obr. 134
Množství dopadajícího kosmického záření na Zemi za uplynulých 30 let. Lidové noviny 12. 7. 2007
přejít na kapitolu…
Obr. 135 Vliv Slunce a Měsíce na rozložení slapových jevů (přílivu) ve světových oceánech.
Obr. 135
Vliv Slunce a Měsíce na rozložení slapových jevů (přílivu) ve světových oceánech.
přejít na kapitolu…
Obr. 136 Meteoritický kráter v Arizoně.
Obr. 136
Meteoritický kráter v Arizoně.
přejít na kapitolu…
Obr. 137 Přehled velkých kráterů po dopadu meteoritů na Zemi.
Obr. 137
Přehled velkých kráterů po dopadu meteoritů na Zemi.
přejít na kapitolu…6 Geologie – klíč k budoucnosti

Obr. 138 Růst počtu obyvatel Země po dobu existence člověka. Lidové noviny 15. 8. 2008
Obr. 138
Růst počtu obyvatel Země po dobu existence člověka.
přejít na kapitolu…
Lidové noviny 15. 8. 2008
Obr. 139 Obyvatelstvo na území dnešní ČR od 10. století podnes. Lidové noviny 15. 8. 2008
Obr. 139
Obyvatelstvo na území dnešní ČR od 10. století podnes.
Lidové noviny 15. 8. 2008
přejít na kapitolu…
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.