Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Základy osobní sebeobrany

Zaměření publikace na problematiku osobní sebeobrany předurčuje její využití pro dvě odlišné skupiny uživatelů. Primárně se jedná o vstupní učební oporu pro studenty Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS), resp. Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučovaných na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Předmětem obou studijních směrů je komplexní přístup k bezpečnostní problematice s důrazem na aplikaci úpolových dovedností v sebeobraně. Absolventi oborů SEBS a ASEBS jsou vzdělanými odborníky v oblasti sebeobrany. Sekundární využití nalezne učebnice u studentů jiných studijních směrů a široké veřejnosti. Cílem učenice je poskytnout oběma skupinám čtenářů základní přehled informací o teorii a praxi osobní sebeobrany. Prostřednictvím textů, diagramů a  video ukázek se uživatel může seznámit se základními aspekty osobní sebeobrany, které jsou členěny do jednotlivých kapitol. V závěru každé kapitoly je uveden seznam relevantních informačních zdrojů pro další studium. Záměrem autorů bylo přinést zejména poznatky ze zahraničí, ke kterým studenti dosud neměli v češtině přístup. Citována je proto především zahraniční literatura, v bibliografii jsou uvedeny rovněž české informační zdroje. Učebnice tak tvoří rozcestník k dalšímu studiu. Vzhledem k širokému spektru uživatelů je učebnice rozdělena na dvě části: veřejnou a neveřejnou. Veřejná část učebnice je určena všem uživatelům. Neveřejná část vyžaduje autorizaci a slouží výhradně studentům sebeobrany ve studijních směrech SEBS a ASEBS.

Tiráž

Základy osobní sebeobrany

Multimediální elektronický výukový materiál

Vít, Michal | Reguli, Zdenko | Chvátalová, Jitka

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5784-5

© Masarykova univerzita, 2011–2012

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Webové rozhraní převzato od:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Učebnice byla vytvořena přispěním Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011.