Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Informační zdroje použité pro tvorbu databáze

 1. ADAMKOVIČ, Emil. Chemie 7 pro sedmý ročník základní školy. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 125 s. ISBN 80-04-24693-1.
 2.  
 3. ADAMKOVIČ, Emil. Metodická příručka k učebnici chemie pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982, 149 s.
 4.  
 5. ANDĚRA, Miloš a Ivan HORÁČEK. Poznáváme naše savce. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982, 253 s., [32] barev. obr. příl.
 6.  
 7. Aukro archiv: Bialetti Musa Moka Express Kafetiera Perkolátor [online]. [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: < http://archiv.aukro.cz/bialetti-musa-moka-express-kafetiera-perkolator--i2639127110>
 8.  
 9. BENEŠ, Pavel a Václav PUMPR. Chemie pro 7. a 8. ročník základní školy s menším rozsahem učiva. 1.vyd. Praha: Kvarta, 1993, 158 s. ISBN 80-85570-27-0.
 10.  
 11. BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2: pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995, 96 s. ISBN 80-7168-205-5.
 12.  
 13. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie 1: pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1993, 143 s. ISBN 80-7168-043-5.
 14.  
 15. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999, 79 s. ISBN 80-7168-638-7.
 16.  
 17. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2000, 71 s. ISBN 80-7168-727-8.
 18.  
 19. BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy praktické chemie 1: pro 8. ročník základní školy. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-944-0.
 20.  
 21. BENEŠ, Pavel. Chemicko-biologická praktika pro 8. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 133 s.
 22.  

 23. BENEŠ, Pavel. Metodická příručka k učebnici chemie pro 8. ročník základní školy – doplňující text pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 64 s.
 24.  
 25. BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2002, 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
 26.  
 27. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA a Hana CÍDLOVÁ. Společenské karetní hry s chemickou problematikou [online]. 2003 [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://www.ped.muni.cz/wchem/hry1.htm>
 28.  
 29. BÍLEK, Martin a Jiří RYCHTERA. Chemie krok za krokem. 1. vyd. Praha: Moby Dick, 1999, 198 s. ISBN 80-86237-03-6.
 30.  
 31. BRDIČKA, Bořivoj. Bloomova taxonomie v digitálním světě. Učitelský spomocník [online]. Praha: IT KITTV, UK Praha – Pedagogická fakulta, 05.05.2008 [cit. 2009-03-31]. Dostupné z: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id%20document=2230>. ISSN 1214-9179.
 32.  

 33. BUDIŠ, Josef. Stručný přehled historie chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 54 s. ISBN 80-210-1463-6.
 34. Canadian Association of Petroleum Producers: History and Origins of Oil and Natural Gas [online]. c2004 [cit. 2006-11-20]. Dostupné z: <http://membernet.capp.ca/default.asp?V_DOC_ID=25>
 35.  
 36. CÍDLOVÁ, Hana, Emílie MUSILOVÁ a Michaela PETRŮ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5785-2. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=9707395>
 37.  

 38. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ a Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. s. 38-40. ISBN 80-7231-116-6.
 39.  
 40. CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z anorganické chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 60 s. ISBN 80-210-3876-4.
 41.  
 42. ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Vladimíra VODOVÁ. Přírodopis 8: biologie člověka pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 77 s. ISBN 978-80-7235-416-0.
 43.  
 44. ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis 6: zoologie a botanika : pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2007, 119 s. ISBN 978-80-7235-374-3.
 45.  
 46. ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis 9: geologie a ekologie pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2010, 103 s. ISBN 978-80-7235-496-2.
 47.  
 48. ENGELS, Siegfried a Alois NOWAK. Chemické prvky – historie a současnost. 1. vyd. Praha: SNTL, 1977.
 49.  
 50. FELDMAN, David. Umějí sloni skákat?: nečekané odpovědi na nejzamotanější a nejzábavnější záhady každodenního života. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest, 2009, 463 s. ISBN 978-80-7406-065-6.
 51.  
 52. FILIPI, Ivana, Petra MIKULKOVÁ a Emílie MUSILOVÁ. Chemické zebry a jejich tvorba. In Chemický občasník 7. Brno: Paido, 2000. s. 38-41. ISBN 80-85931-96-6.
 53.  
 54. FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001, 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
 55.  
 56. GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava, 1970.
 57.  
 58. HÁJKOVÁ, Jana. Čechratka podvinutá – Paxillus involutus. Příroda.cz: příroda, ekologie, život… [online]. 9. srpna 2011 [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=1458>
 59.  
 60. HERBER, Vladimír a Petr DOBROVOLNÝ. Biota České republiky. FYZICKÁ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY [online]. [cit. 2009-01-20]. Dostupné z: <http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/biogeografie.html>
 61.  
 62. JANČÁŘ, Luděk a Emílie MUSILOVÁ. Chemie hrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 174 s. ISBN 80-210-3559-5.
 63.  
 64. JANČÁŘ, Luděk a Emílie MUSILOVÁ. Poznáváme taje chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 190 s. ISBN 80-210-3270-7.
 65.  
 66. Jarné hríby: hríb smrekový. SOCIETY HUMAN SLOVAKIA [online]. [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://shson.wordpress.com/2011/04/30/jarne-hriby/hrib-smrekovy/>
 67.  

 68. Jedtesdetmi.cz: Jeskyně Balcarka [online]. c 2010 [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: <http://www.jedtesdetmi.cz/jeskyne-balcarka-1700/>
 69.  

 70. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro střední školy gymnazijního typu. 1. vyd. Olomouc: Fin Publishing, 1996, 415 s. ISBN 80-86002-01-2.
 71.  
 72. JIRKOVSKÝ, Rudolf, Jan TRŽIL a Gabriela MAŽÁRIOVÁ. Abeceda chemických prvkov. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1981, 237 s.
 73.  
 74. KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-7178-253-x.
 75.  
 76. KALINA, Kamil. 1 – Návykové látky: problémy a přístupy. Drogy-info.cz: informační portál o ilegálních a legálních drogách [online]. 5. října 2005 [cit. 2009-02-17]. Dostupné z: <http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/ucebnice_drogy_a_zavislosti/1_navykove_latky_problemy_a_pristupy>
 77.  
 78. KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií: Učeb. pro gymnázia a další stř. školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1993, 112 s. ISBN 80-7168-090-7.
 79.  
 80. KOUŘIMSKÝ, Jiří. Minerály. 1. české vyd. Praha: Aventinum, 2003, 256 s. ISBN 80-7151-213-3.
 81.  
 82. Krásnorůžek lepkavý / Paróžkovec lepkavý. Houby a houbičky [online]. 2006 [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://houby-houbicky.blogspot.cz/2006_12_01_archive.html>
 83.  

 84. KREMER, Bruno P. Jedovaté rostliny. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2001, 93 s. ISBN 80-205-1023-0.
 85.  

 86. KRYL, Tomáš. Průvodce pro individuální turisty, školy, firmy a kongresové delegace [online]. c 2010 [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: <http://nejlepsipruvodce.webnode.cz/>
 87.  
 88. KUGLEROVÁ, Jindra. Chemie: Chemie.gfxs.cz – chemický vzdělávací portál [online]. c2003-2006 [cit. 2007-02-23]. Dostupné z: <http://chemie.gfxs.cz/>
 89.  
 90. KÜHNLE, Jürgen. Mineralien-Lexikon: Limonit [online]. c 1999-2007 [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: <http://www.wissen-im-netz.info/mineral/lex/abc/l/limonit.htm>
 91.  
 92. KÜHNLE, Jürgen. Mineralien-Lexikon: Pyrit, Schwefelkies [online]. c 1999-2007 [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: <http://www.wissen-im-netz.info/mineral/lex/abc/p/pyrit.htm>
 93.  
 94. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 6 pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 3., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2002c1993, 128 s. ISBN 80-7168-783-9.
 95.  
 96. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 7 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 94 s. ISBN 80-7168-423-6.
 97.  
 98. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 7 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 77 s. ISBN 80-7168-440-6.
 99.  
 100. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 8 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. upr. vyd. – dot. Praha: Fortuna, 1999, 128 s. ISBN 80-7168-477-5.
 101.  
 102. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Vyd. 2. Praha: Fortuna, c1999, 111 s. ISBN 80-7168-670-0.
 103.  
 104. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Poznáváme život: Přírodopis 6 s výrazným ekologickým zaměř.pro 6. roč. ZŠ (7. roč.občanské školy) a nižší roč. gymnázií. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1994, 94 s. ISBN 80-7168-160-1.
 105.  
 106. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Poznáváme život: přírodopis 7 s výrazným ekologickým zaměřením : učebnice pro 7. ročník základní školy (8. ročník občanské školy) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 125 s. ISBN 80-7168-274-8.
 107.  
 108. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 5. ročník ZŠ (6. ročník občanské školy) a nižší ročníky gymnázií s výrazným ekologickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993, 139 s. ISBN 80-7168-088-5.
 109.  
 110. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2001, 104 s. ISBN 80-7168-758-8.
 111.  
 112. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie: učebnice pro SOŠ a SOU. 3. vyd. Praha: Scientia, 1993, 87 s. ISBN 80-04-26511-1.
 113.  
 114. LANGOVÁ, Dagmar. Poslové jara : časně kvetoucí rostliny. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2000, 93 s. ISBN 80-205-1004-4.
 115.  
 116. Lanýže – Gurmánská pochoutka. Lanýž, démant kuchyně [online]. [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://www.lanyze.com/>
 117.  
 118. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou. In: Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 138-143. ISBN 80-7041-198-8.
 119.  
 120. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
 121.  
 122. MUSILOVÁ, Emílie a Hana PEŇÁZOVÁ. Chemické názvosloví anorganických sloučenin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 157 s. ISBN 80-210-2392-9.
 123.  
 124. MUSILOVÁ, Emílie. Interdisciplinární relace chemického učiva s ostatními přírodovědnými předměty na základní škole. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-69. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
 125.  
 126. MUSILOVÁ, Emílie a Adéla KUBEŠOVÁ. Přehled mezipředmětových vztahů mezi chemií a ostatními přírodovědnými předměty ve vzdělávacím programu Základní škola. In Chemický občasník 5. Brno: Paido, 1997. s. 24-27. ISBN 80-85931-40-0.
 127.  
 128. MUSILOVÁ, Emílie a Hana BRÁZDOVÁ. Ověřování účinnosti výuky anorganické chemie na vysoké škole. In Chemický občasník 5. Brno: Paido, 1997. s. 4-7. ISBN 80-85931-40-0.
 129.  
 130. MUSILOVÁ, Emílie a kol. XXIX.-XXXVI. ročník Chemické olympiády ČR: Soutěžní úkoly teoretické a praktické části školního, okresního a krajského kola kategorie D, kontrolní testy, autorské řešení a hodnocení. Praha: IDM, 1991-1999.
 131.  
 132. MUSILOVÁ, Emílie. Chemické otazníky. In Chemický občasník 4. Brno: Paido, 1996. s. 37-41. ISBN 80-85931-22-2.
 133.  

 134. MUSILOVÁ, Emílie. Péče o chemické talenty prostřednictvím chemické olympiády. In Didaktika chemie – její současnost a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 39-40. 136. ISBN 80-210-1487-3.
 135.  
 136. Musilová, Emílie. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. j. 871/2000, tém. okruh B, kód oboru 5803. Brno: MU, 2000.
 137.  
 138. NÁTR, Lubomír. Země jako skleník: proč se bát CO2?. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 142 s. ISBN 80-200-1362-8.
 139.  
 140. NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia: učebnice pro gymnázia a další střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 136 s. ISBN 80-7168-234-9.
 141.  
 142. NOVOTNÝ, Petr. Chemie pro 9. ročník základní školy: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998, 136 s. ISBN 80-7235-031-5.
 143.  
 144. ODUM, Eugene Pleasants. Základy ekologie: vysokoškolská příručka. 1. vyd. Praha: Academia, 1977, 733 s.
 145.  
 146. PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
 147.  
 148. PFLEGER, Václav. Měkkýši. Praha: Artia, 1988, 191 s.
 149.  

 150. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: 5.6.2 Chemie. Scio [online]. c2008 [cit. 2009-02-04]. Dostupné z: <http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1330>
 151.  

 152. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: 5.6.3 Přírodopis. Scio [online]. c2008 [cit. 2009-02-04]. Dostupné z: <http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1340>
 153.  
 154. STANĚK, Jaroslav a Lubor JENŠOVSKÝ. Na každém kroku chemie. 1. vyd. Praha: Práce, 1977, 211 s.
 155.  
 156. ŠLÉGL, Jiří, František KISLINGER a Jana LANÍKOVÁ. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 157 s. ISBN 80-7168-828-2.
 157.  

 158. ŠRAMKO, Tibor. Chemie 8: chemie pro 8. ročník základní školy. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 140 s.
 159.  
 160. ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce [online]. 2008, 11. ledna 2013 [cit. 2013-07-02]. Dostupné z: <http://atlas.horniny.sci.muni.cz/>
 161.  
 162. ŠTĚPÁNEK, Otakar a Jaroslav ELIÁŠ. Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů. 3. vyd. Praha: SPN, 1987, 237 s.
 163.  
 164. Tollingerová, D. Taxonomie učebních úloh. Praha: KPÚ, 1974.
 165.  
 166. VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 4. vyd., v SPN – pedagogickém nakl. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.
 167.  
 168. WILKES, Angela. Moje první knížka: pokusy : zábavný průvodce pro začínajícího badatele. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1992, 48 s. ISBN 80-06-00510-9.
 169.  
 170. ZÁKOSTELNÁ, Barbora a Renata ŠULCOVÁ. Alternativní metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. In: Alternativní metody výuky 2009 [online]. Praha: PřF UK, 2009 [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: <http://everest.natur.cuni.cz/konference/2009/prispevky.php>
 
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. |
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc., Mgr. Michaela Petrů |
KFChOV, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041