Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Funkce výukového databázového systému

Tematický obrázek – robot

Výukový databázový systém Škola hrou slouží jako ucelený systém motivačních úloh, který lze využít ve výuce chemie na základních a středních školách, v chemických zájmových školních a mimoškolních aktivitách mládeže nebo ke studijním účelům.

Jednotlivé úlohy se skládají ze základních textových souborů obsahujících zadání motivačních úloh včetně použitých zábavných forem a jejich autorské řešení (klíč autorských odpovědí). Na základě níže uvedených výběrových (třídicích) kritérií si pak uživatel může vybrat danou úlohu a využít ji ve výuce nebo ke studiu. Od jednotlivých kritérií se pak odvíjí kód úlohy a tím i názvy souborů, v nichž je úloha (zadání, řešení) uložena.

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. |
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc., Mgr. Michaela Petrů |
KFChOV, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041