Použité zdroje

Elektronické publikace

Evropské fórum psychomotoriky (EFP), 2020. European forum of Psychomotricity: Členové Evropského fóra psychomotoriky. [cit. 2020-09-16] Dostupné z: https://psychomot.org/members/

MUŽÍK, Vladislav, ŠERÁKOVÁ, Hana a JANOŠKOVÁ, Hana, 2019. Abeceda pohybové aktivity dětí [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=1549777. ISBN 978-80-210-9405-5. ISSN 1802-128X.

PACHLOVÁ, Jaroslava, 2011. Náčiní a pomůcky [online]. Metodický portál RVP: inspirace a zkušenosti učitelů. [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: https://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%C4%8Dn%C3%AD_dru%C5%BEinov%C3%A1_hra%3A_DRU%C5%BDINI%C3%81DA/N%C3%A1%C4%8Din%C3%AD_a_pom%C5%AFcky

SKOTÁKOVÁ, Alena, ŠERÁKOVÁ, Hana, VÁLKOVÁ, Hana, MALEŇÁKOVÁ, Šárka a VALKOUNOVÁ, Eva. (2020) Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče [online]. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=1664161. ISSN 1802-128X.

ŠERÁKOVÁ, Hana, 2019. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku [online]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1236

ŠERÁKOVÁ, Hana a VLČEK, Petr, 2018. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky. [online]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1007

Tištěné publikace

ADAMÍROVÁ, Jiřina, 2003. Hravá a zábavná výchova pohybem: základy psychomotoriky. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.

ADAMÍROVÁ, Jiřina a kol., 2010. Psychomotorika: speciální učební text. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.

BLAHUTKOVÁ, Marie, 2007. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita.

BLAHUTKOVÁ, Marie, KLENKOVÁ, Jiřina a ZICHOVÁ, Dana, 2005. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Masarykova univerzita.

BLAHUTKOVÁ, Marie, KÜCHELOVÁ, Zuzana, NADOLSKÁ, Anna a SLIŽIK, Miroslav, 2017. Psychomotorika pro tebe. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

HÁLKOVÁ, Jiřina a kol. (2005) Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text, 1. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.

MUŽÍK, Vladislav a KREJČÍ, Milada, 1997. Tělesná výchova a zdraví: Zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Olomouc: Hanex.

NOVOTNÁ, Naďa, VLADOVIČOVÁ, Naďa a SLIŽIK, Miroslav, 2010. Psychomotorika. II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

ŽÁČEK, Rudolf a JANOUŠEK, Vladimír, 1961. Gymnastické náčiní a nářadí a jejich údržba. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Použité fotografie a videozáznamy jsou z dílny autorů a Servisního střediska pro podporu e-learningu na MU a vznikly se souhlasem rodičů dětí.