Judikatura

1 Úvod do práv k duševnímu vlastnictví

 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 30 Cdo 725/2012.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. 3. 2012 ve věci Football Dataco Ltd a další proti Yahoo UK Limited a další (C-604/10).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. 11. 2018 ve věci Levola Hengelo BV proti Smilde Foods BV (C-310/17).
 • Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 6. 1971 ve věci Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH proti Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (C-78/70).
 • Rozsudek zvláštního senátu dle zákona č. 131/2002 Sb., sp. zn. Konf 93/2003.
 • Rozsudek zvláštního senátu dle zákona č. 131/2002 Sb., sp. zn. Konf 97/2003.
 • Rozsudek zvláštního senátu dle zákona č. 131/2002 Sb., sp. zn. Konf 102/2003.
 • Rozsudek zvláštního senátu dle zákona č. 131/2002 Sb., sp. zn. Konf 9/2004.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012 sp. zn. 30 Cdo, 2228/2012.

3 Práva na označení

 • Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. O-137500.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, č.j. 9 As 49/2013-44.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2018, č.j. 10 As 247/2017-59.
 • Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 27. 6. 2013 ve věci Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd proti Ankenævnet for Patenter og Varemærker (C-320/12).
 • Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 12. 11. 2002 ve věci Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed (C-206/01).
 • Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. 4. 2008 ve věci adidas AG, adidas Benelux BV proti Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV (C-102/07).
 • Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. 9. 2008 ve věci Armacell Enterprise GmbH proti OHIM (C-514/06).
 • Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 29. 4. 2004 ve spojené věci Henkel KGaA proti OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. 3. 2005 ve věci The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy proti LA-Laboratoiries Ltd Oy (C-228/03).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. 3. 2006 ve věci Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd (C-259/04).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. 3. 2014 ve věci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH (C-409/12).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. 4. 2011 ve věci DHL Express France SAS, dříve DHL International SA proti Chronopost SA (C-235/09).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. 11. 2004 ve věci Anheuser-Buch Inc. proti Budějovickému Budvaru, národnímu podniku (C-245/02).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. 6. 2012 ve věci The Chartered Institute of Patent Attorneys proti Registrar of Trade Marks (C-307/10).
 • Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 12. 2002 ve věci Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00).
 • Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1976 ve věci Terrapin (overseas) Ltd. proti Terranova Industrie CA Kapferer & Co. (C-119/75).
 • Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. 10. 1974 ve věci Centrafarm BV and Adriaan de Peijper proti Sterling Drug Inc. (C-15/74).

4 Ochrana designu

 • Rozhodnutí OHIM ze dne 18. 2. 2013, sp. zn. R-595/2012-3.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2012, č.j. 9 Ca 328/2009-126.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2013, č.j. 9 Ca 290/2009-65.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č.j. 9 A 24/2011-58.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 7 As 53/2008.
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. 10. 2011 ve věci PepsiCo, Inc. proti Grupo Promer Mon Graphic SA (C-281/10 P).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. 7. 2011 ve věci Flos SpA proti Semeraro Casa e Famiglia SpA (C- 168/09).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. 9. 2017 ve spojených věcech Nintendo Co. Ltd proti BigBen Interactive GmbH a BigBen Interactive SA (C-24/16 a C-25/16).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 30. 6. 2005 ve věci Tod’s SpA a Tod’s France SARL proti Heyraud (C- 28/04).
 • Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA proti Proyectos Integrales de Balizamiento SL (C-488/10).
 • Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. 7. 2009 ve věci Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (C-32/08).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. 9. 2019 ve věci Cofemel – Sociedade de Vestuário SA proti G-Star Raw CV (C-683/17).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. 2. 2014 ve věci H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG proti Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (C-479/12).
 • Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 3 Cmo 293/2008.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1054/2011.

5 Ochrana technických řešení

 • Rozhodnutí Evropského patentového úřadu ze dne 6. 7. 1994, sp. zn. T 1002/92.
 • Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. PV 1999-470, [ÚPV 191/2015].
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 12. 1990, sp. zn. PV 6466-85.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 4. 1994, sp. zn. PV 7142-86.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.12.1992, sp. zn. PV 8859-85.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 12. 1990, sp. zn. PV 6399-83.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 12. 1990, sp. zn. PV 2574-89.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 12. 1990, sp. zn. PV 6089-88.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 7. 1994, sp. zn. PUV 752-93.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 8. 1990, sp. zn. PV 793-88.
 • Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. 11. 1994, sp. zn. PV 2995-92.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2008, č.j. 5 Ca 36/2007.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, č.j. 8 A 122/2011-34.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2852/2008.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1372/2015.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2013, č.j. 8 As 70/2011-239.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č.j. 5 As 11/2011-187.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 8 Tdo 1292/2004.

6 Autorské právo a práva související

 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II.ÚS 2186/14.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, č.j. IV. ÚS 3208/16-1.
 • Rozhodnutí slovenského Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2007, sp. zn. 6 Co 2/2010, 6 Co 3/2010.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2017, č.j. 6 A 246/2013-59.
 • Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2014, č.j. 9 A 105/2010-119.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 840/2010.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 30 Cdo 5287/2008.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 360/2015.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 251/2006.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2864/2015.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 30 Cdo 725/2012.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2016, č.j. 3 As 159/2015-32.
 • Rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne 21. 9. 2017, sp. zn. I ZR 11/16.
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 ve věci ACI Adam BV a další proti Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (C-435/12).
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. listopadu 2015 ve věci Hewlett-Packard Belgium SPRL proti Reprobel SCRL (C-572/13).
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. února 2014 ve věci Nils Svensson a další proti Retriever Sverige AB (C-466/12).
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. července 2009 ve věci Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening (C-5/08).
 • Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 ve věci BestWater International GmbH proti Michael Mebes a Stefan Potsch BestWater (C-348/13).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 ve věci Stichting Brein proti Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (C-610/15).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 15. ledna 2015 ve věci Ryanair Ltd proti PR Aviation (C-30/14).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. října 2015 ve věci Freistaat Bayern proti Verlag Esterbauer GmbH (C-490/14).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. srpna 2018 ve věci Land Nordrhein-Westfalen proti Dirk Renckhoff (C-161/17).
 • Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV a další (C-160/15).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. března 2012 ve věci Football Dataco Ltd. a další proti Yahoo! UK Ltd a další (C-604/10).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2012 ve věci Eva-Maria Painer proti Standard Verlags GmbH a další (C-145/10).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury (C-393/09).
 • Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA (C-306/05).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. listopadu 2018 ve věci Levola HengeloBV proti Smilde Foods BV (C‐310/17).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2012 ve věci SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd (C-406/10).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. července 2019 ve věci Spiegel Online GmbH proti Volker Beck (C- 516/17).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. července 2019 ve věci Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas proti Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben (C-476/17).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. října 2011 ve spojených věcech Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08) a Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (C-429/08).
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. listopadu 2004 ve věci Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (C-444/02).
 • Stanovisko Odvolacího soudu pro devátý obvod [Court of Appeals for the Ninth Circuit] ze dne 23. 4. 2018, sp. zn. No. 16-15469, D.C. No. 3:15-cv-04324-WHO. Naruto v. David John Slater.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. 3 Tz 221/2000.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 5 Tdo 815/2009.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2228/2012.

7 Licence

 • Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 403/12, uveřejněný pod číslem 12/2015 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 251/2006.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2864/2015, uveřejněný pod číslem 46/2017 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

8 Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví

 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. 6 Tdo 986/2002, uveřejněné pod číslem 33/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 9. 2004, sp. zn. 3 Cmo 40/2004.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 8 Tdo 1292/2004.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2005 sp. zn. 5 Tdo 1254/2005, uveřejněné pod číslem 53/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2006 sp. zn. I. ÚS 69/06, uveřejněný pod číslem 186/2006 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1361/2008, uveřejněné pod číslem 55/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. 7. 2011 ve věci L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2012, č. j. 1 As 125/2011-163.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014, uveřejněné pod číslem 39/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1184/2013, uveřejněný pod číslem 132/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
 • Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1271/2016.
 • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2765/2012, uveřejněný pod číslem 121/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.