Zpětná vazba

Pro zpětnou vazbu k publikaci použijte tento formulář.


Autoři publikace

doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Bc. Helena Pullmannová

Mgr. Bc. Helena Pullmannová

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Terezie Vojtíšková

Mgr. Terezie Vojtíšková

Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Terezie Vojtíšková

JUDr. Jan Zibner

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/1342/2018 Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Předmětem projektu je vytvoření efektivní učební pomůcky pro studenty předmětu Právo duševního vlastnictví, jakož i dalších předmětů z oblasti práva duševního vlastnictví, a to v podobě e-learningové publikace sestávající ze tří modulů (normativní texty, učební texty, vybraná soudní rozhodnutí).

Cílem je zefektivnění výuky dané problematiky a její přiblížení studentům a odborné veřejnosti.

Tiráž

Právo duševního vlastnictví

Multimediální elektronický výukový materiál

Koukal, Pavel | Myška, Matěj | Pullmannová, Helena | Vojtíšková, Terezie | Zibner, Jan

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019–2020

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2020 Masarykova univerzita