Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Čeleď: Alliaceae - cesnekovite

(1-)3-6 C 4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající 20–50 cm. Lodyha je přímá, bezlistá.  Listy jsou přízemní, ploché, kopinaté až eliptické, řapíkaté. Květenství řídký lichookolík. Květy jsou drobné, bílé. Plodem je tobolka.

Foto: V. Kalusová

Ekologie: Vyskytuje se v listnatých lesích od nížin až po hory. Roste na vlhkých půdách bohatých na dusík.

Rozšíření: Areál pokrývá téměř celou Evropu. Nesouvisle je rozšířen ve Španělsku, Itálii, na jižním Balkáně, v Malé Asii, na Kavkaz, v západním Rusku, v Pobaltí a v jižní Skandinávii. U nás se vyskytuje roztroušeně na na většině území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. ed. (2010): Květena ČR VIII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz