Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Výuková příručka

Biogeografie bývala tradičně definována jako studium rozšíření organismů v minulosti i současnosti. Dnes je však komplexní vědou, která se snaží dokumentovat a pochopit prostorové struktury biologické rozmanitosti - od genů až po celá společenstva a ekosystémy. Biogeografie je tedy interdisciplinárním oborem přírodních věd, který se stále dynamicky rozvíjí a proto je důležité jak z hlediska výzkumu, tak i z hlediska výuky držet s tímto vývojem krok. Tato výuková příručka se snaží posílit mezioborové vzdělávání geografie - biologie a přispět tak k dalšímu rozvoji biogeografie na Masarykově univerzitě.

 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>