Úvod

V posledních letech autoři odborných publikací čelí riziku vydání své práce u pochybného vydavatele či v pochybném časopise. V praxi se zažil pojem „predátorský“ pro označení takových vydavatelů a časopisů, avšak s ohledem na jejich nedodržování principů transparentnosti a dobré praxe při publikování v odborných časopisech se čím dál častěji užívají pojmy vyjadřující slovo „pochybný“, např. untrustworthy, bogus, suspicious. I proto v tomto studijním materiálu již používáme pojmy jako pochybný časopis či pochybný vydavatel.

Hlavním cílem pochybných vydavatelů a časopisů je snadný finanční zisk, kvůli kterému rezignují na obvyklý proces peer review (recenzní řízení) před vydáním publikací, vytvářejí fiktivní redakční rady, napodobují názvy již zaběhlých důvěryhodných časopisů apod. V důsledku tohoto jednání se mezi vědeckou komunitu dostává velké množství neověřených, ne-li přímo zkreslených či falešných vědeckých informací. Více než kdy jindy vzniká naléhavá potřeba, aby si vědecko-výzkumné instituce a vědečtí pracovníci uvědomili naprosto nutnou evaluaci vydavatele/časopisu. Kupříkladu již v současnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů má informace o tom, že v minulosti byly hodnoceny i publikace vydané pochybným vydavatelem (např. v březnu 2016 na jednání komise byli její členové o tom zpraveni Studentskou komorou Rady vysokých škol).

Vzhledem k uvedenému je nejúčinnější ochranou před publikováním v pochybných časopisech osvěta o možnostech jejich rozpoznání. Jen tak se v akademické obci rozšíří povědomí o rizicích, která plynou z publikování v pochybných časopisech vzniklých za účelem pouhého finančního zisku.

Cílem tohoto materiálu je stručně shrnout základní fakta o původu pochybných časopisů a možném způsobu jejich rozpoznání.


Ke stažení

Pochybné časopisyStáhnout publikaci ve formátu ePub Pochybné časopisyStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autoři publikace

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Mgr. Lukáš Plch

Mgr. Lukáš Plch

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Technická a grafická spolupráce:

{LOGO_IS_ALT}

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Tiráž

Pochybné časopisy

Multimediální elektronický výukový materiál

Kratochvíl, Jiří | Plch, Lukáš

1. vyd.

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020

© 2020 Masarykova univerzita