4 Závěr

Jak je z tohoto materiálu zřejmé, je v současnosti naprostou nezbytností pečlivá evaluace kvality publikací od příslušného vydavatele. Schopnost rozpoznat pochybné časopisy se postupně stává samozřejmou součástí publikačního procesu, při němž autoři před odevzdáním článku musejí zvážit, zdali vydavatel svými publikacemi nenaplňuje kritéria pochybných publikací. Při výběru časopisu autoři musejí dbát na transparentnost všech zásadních údajů, jako jsou kontaktní údaje, jasně stanovená finanční politika vydavatele, ověřitelnost odbornosti členů redakční rady, jasně stanovený průběh peer review (recenzního řízení), proklamace pouze relevantních citačních metrik apod. Zároveň ale nesmějí zůstat jen u prosté kontroly formálních kritérií, ale nutně se musejí zabývat i odbornou kvalitou časopisu a zajímat se celkově o fungování časopisu.

Použitá literatura

 1. Fact SheetMEDLINE® Journal Selection [Internet]. NIH: U.S. National Library of Medicine. 2019 [cited 2020 Feb 4]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/lstrc/jsel.html

 2. Akshantala Education and Charitable Trust. IBI Factor [Internet]. InfoBase Index. c2013 [cited 2020 Feb 6]. Available from: http://www.infobaseindex.com/ibifactor.php

 3. Andrew C, Traynor V, Iverson D. An integrative review: understanding driving retirement decisions for individuals living with a dementia. J Adv Nurs [Internet]. 2015 Dec [cited 2019 Nov 17];71(12):2728–40. Available from: https://doi.org/10.1111/jan.12727

 4. Beall J. List of Publishers [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2012 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160524111242/https://scholarlyoa.com/publishers/

 5. Beall J. Hijacked Journals [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2014 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160604161447/https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/

 6. Beall J. Cardiology Journal’s Decline is Heartbreaking [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2014 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160608065500/https://scholarlyoa.com/2014/07/08/cardiology-journals-decline-is-heartbreaking/

 7. Beall J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers [Internet]. 3rd ed. [Denver]; 2015. 6 p. [cited 2016 May 1]. Available from: http://www.ufv.ca/media/assets/research/workshops/Criteria-for-Determining-Predatory-Publishers.pdf

 8. Beall J. More Duplication of Journal Titles and Conference Names by Predatory Publishers [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2015 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20161224064542/https://scholarlyoa.com/2015/10/06/more-duplication-of-journal-titles-and-conference-names-by-predatory-publishers/

 9. Beall J. Another Article about Plagiarism — That Contains Plagiarism [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160503043821/https://scholarlyoa.com/2016/02/16/another-article-about-plagiarism-that-contains-plagiarism/

 10. Beall J. List of Standalone Journals [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 January 31]. Available from: https://web.archive.org/web/20170111172309/https://scholarlyoa.com/individual-journals/

 11. Beall J. Misleading Metrics [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 January 31]. Available from: https://web.archive.org/web/20170111172311/https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/

 12. Beall J. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20170103170903/https://scholarlyoa.com/

 13. Beall J. Predatory Publisher Organizes Conference Using Same Name as Legitimate Conference | Scholarly Open Access [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160503043451/https://scholarlyoa.com/2014/08/28/predatory-publisher-organizes-conference-using-same-name-as-legitimate-conference/

 14. Beall J. Proposed Criteria for Identifying Predatory Conferences [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 January 31]. Available from: http://web.archive.org/web/20160624083058/https://scholarlyoa.com/2016/06/23/proposed-criteria-for-identifying-predatory-conferences/

 15. Beall J. Don’t Use PubMed as a Journal Whitelist [Internet]. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. 2016 [cited 2017 February 3] Available from: http://web.archive.org/web/20170114052258/https://scholarlyoa.com/2016/10/20/dont-use-pubmed-as-a-journal-whitelist/

 16. Bloudoff-Indelicato M. Backlash after Frontiers journals added to list of questionable publishers. Nature [Internet]. 2015 jen [cited 2016 May 1];526(7575):613–613. Available from: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/526613f

 17. Butler D. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature News [Internet]. 2013 Mar 28 [cited 2016 May 5];495(7442):433. Available from: http://www.nature.com/news/investigating-journals-the-dark-side-of-publishing-1.12666

 18. Carafoli E. Scientific misconduct: the dark side of sicence. Rend. Fis. Acc. Lincei [Internet]. 2015 [cited 2016 August 8];26(3):369-382. Available from: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12210-015-0415-4.pdf doi: 10.1007/s12210-015-0415-4

 19. CASP. Critical appraisal skills programme checklist [Internet]. Oxford: Critical Appraisal Skills Programme; 2018 [cited 2019 Oct 28]. Available from: https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative-Checklist-2018.pdf

 20. Clarivate Analytics. Title suppressions [Internet]. InCites Journal Citation Reports Help. 2018 [cited 2019 Nov 4]. Available from: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html

 21. Coughlan M, Cronin P, Ryan F. Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. Br J Nurs [Internet]. 2007 [cited 2019 Nov 17];16(11):658–63. Available from: https://doi.org/10.12968/bjon.2007.16.11.23681

 22. Edie AH, Conklin JL. Avoiding predatory journals: Quick peer review processes too good to be true. Nurs Forum. 2019;54(3):336–9.

 23. Elsevier. Scopus: Content coverage guide [Internet]. [Amsterdam]: Elsevier; 2017 [cited 2019 Oct 29]. Available from: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/0597-Scopus-Content-Coverage-Guide-US-LETTER-v4-HI-singles-no-ticks.pdf

 24. Fórum Věda žije! Akademicky antipredátor [Internet]. Akademický antipredátor. 2016 [cited 2016 May 1]. Available from: http://antipredator.vedazije.cz/

 25. Frandsen TF. Why do researchers decide to publish in questionable journals? A review of the literature: Why authors publish in questionable journals. Learned Publishing [Internet]. 2019 [cited 2019 Nov 3];32(1):57–62. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/leap.1214

 26. Harzing A-W, Adler NJ. Disseminating knowledge: From potential to reality—New Open-Access journals collide with convention. AMLE [Internet]. 2016 [cited 2019 Apr 5];15(1):140–56. Available from: https://doi.org/10.5465/amle.2013.0373

 27. Huisman J, Smits J. Duration and quality of the peer review process: the author’s perspective. Scientometrics [Internet]. 2017 [cited 2019 Apr 4];113(1):633–50. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s11192-017-2310-5

 28. International DOI Foundation. The DOI System: ISO 26324 [Internet]. doi. 2016 [cited 2016 May 5]. Available from: http://www.doi.org/index.html

 29. Joanna Briggs Institute. Critical appraisal tools [Internet]. Joanna Briggs Institute. [c2019] [cited 2019 Nov 12]. Available from: https://joannabriggs.org/critical_appraisal_tools

 30. John Wiley & Sons. World Psychiatry: Editorial Board [Internet]. Wiley Online Library. 2019 [cited 2020 Feb 20]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20515545/homepage/editorialboard.html

 31. John Wiley & Sons. CA: A Cancer Journal for Clinicians: Editorial board [Internet]. Wiley Online Library. c2019 [cited 2019 Oct 22]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15424863/homepage/editorialboard.html

 32. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Zápis z 84. jednání KHV. Výzkum a vývoj v ČR. 2016 [Internet]; 2016 [cited 2016 May 11]. Available from: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=772589

 33. Komm M. Predátoři a upíři aneb horor vědeckých publikací. Deník Referendum [Internet]. 2015 Dec 8 [cited 2016 May 1]; Available from: http://denikreferendum.cz/clanek/21850-predatori-a-upiri-aneb-horor-vedeckych-publikaci

 34. McGlinchey N. When should reviewers receive reminders? [Internet]. Wiley. 2017 [cited 2019 Apr 4]. Available from: https://www.wiley.com/network/researchers/being-a-peer-reviewer/when-should-reviewers-receive-reminders

 35. McKenna M. Students Block UP Rector’s Office And Get Arrested [Internet]. Kosovo 2.0. 2014 [cited 2016 May 5]. Available from: http://www.kosovotwopointzero.com/en/article/983/students-block-up-rectors-office-and-get-arrested

 36. Nadelson S, Nadelson LS. Evidence-Based Practice Article Reviews Using CASP Tools: A Method for Teaching EBP. Worldviews on Evidence-Based Nursing [Internet]. 2014 [cited 2019 Nov 17];11(5):344–6. Available from: https://doi.org/10.1111/wvn.12059

 37. Poynder R. The Open Access Interviews: Dove Medical Press [Internet]. Open and Shut? 2008 [cited 2016 May 5]. Available from: http://poynder.blogspot.com/2008/11/open-access-interviews-dove-medical.html

 38. Ryan F, Coughlan M, Cronin P. Step-by-step guide to critiquing research. Part 2: Qualitative research. Br J Nurs [Internet]. 2007 [cited 2019 Nov 17];16(12):738–44. Available from: https://doi.org/10.12968/bjon.2007.16.12.23726

 39. Schmidt B, Ross-Hellauer T, van Edig X, Moylan EC. Ten considerations for open peer review. F1000Res [Internet]. 2018 [cited 2019 Oct 11];7:969. Available from: https://f1000research.com/articles/7-969/v1

 40. Stoye E. Predatory publisher OMICS fined $50 million by US court for defrauding scientists [Internet]. Chemistry World. 2019 [cited 2020 Jan 29]. Available from: https://www.chemistryworld.com/news/predatory-publisher-omics-fined-50-million-by-us-court-for-defrauding-scientists/3010348.article

 41. U.S. National Library of Medicine. Fact Sheet: MEDLINE® Journal Selection [Internet]. U.S. National Library of Medicine 2016 [cited 2017 February 3]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html

 42. Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Co je to otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu [Internet]. 2016 [cited 2016 May 1]. Available from: http://knihovna.vsb.cz/open-access/ open-access.htm

 43. Vláda ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016) [Internet]. [Brno]: [Vláda ČR]; 2014 [cited 2016 May 5]. 60 p. Available from: http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf

 44. Web of Science Group. Journal Citation Reports: Suppression policy [Internet]. [USA]: Clarivate Analytics; 2019 [cited 2019 Oct 11]. Available from: https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/journal-self-citation-jcr/

 45. Web of Science Group. Web of Science journal evaluation process and selection criteria [Internet]. Web of Science Group. c2019 [cited 2019 Nov 3]. Available from: https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/

Zdroje ukázek v textu

 1. Araliya. Home [Internet]. Indian Journal of Advanced Nursing. c2014 [cited 2020 Feb 6]. Available from: http://ijan.co.in/

 2. Caister Academic Press. Instructions for Authors (CIMB) [Internet]. Current Issues in Molecular Biology. 2020 [cited 2020 Jan 31]. Available from: https://www.caister.com/cimbauthor

 3. David Publishing Company. China-USA Business Review: Indexing [Internet]. David Publishing Company. c2015 [cited 2020 Feb 4]. Available from: http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=13&jx=CUBR&cont=indexing

 4. European Medical Group. Authors - EMJ [Internet]. European Medical Journal. c2020 [cited 2020 Jan 29]. Available from: https://www.emjreviews.com/contributors/authors/

 5. Hindawi. Editorial board [Internet]. Parkinson’s Disease. 2020 [cited 2020 Jan 31]. Available from: https://www.hindawi.com/journals/pd/editors/

 6. John Wiley & Sons. Editorial Board [Internet]. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2019 [cited 2020 Jan 31]. Available from: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/15424863/homepage/editorialboard.html

 7. Lambert Academic Publishing. Why you should publish with Lap Publishing [Internet]. Lambert Academic Publishing. 2020 [cited 2020 Feb 21]. Available from: https://www.lap-publishing.com/site/why-choose-us/47

 8. Open Access Publisher. Home [Internet]. Vitamins & Minerals. c2020 [cited 2020 Feb 4]. Available from: https://www.omicsonline.org/vitamins-minerals.php

 9. SciMed Central. About the Journal [Internet]. JSM Bioavailability and Bioequivalence. c2016 [cited 2019 Dec 12]. Available from: https://www.jscimedcentral.com/Bioavailability/

 10. Springer Nature. Editorial criteria and processes [Internet]. Nature. c2020 [cited 2020 Jan 29]. Available from: https://www.nature.com/nature/for-authors/editorial-criteria-and-processes

 11. Wolters Kluwer. Login [Internet]. Noise and Health. 2019 [cited 2019 Dec 12]. Available from: http://www.noiseandhealth.org/subscriberlogin.asp?rd=article.asp?issn=1463-1741;year=2018;volume=20;issue=97;spage=217;epage=222;aulast=Lim;type=2

 12. Wolters Kluwer. November-December 2018 | Vol 20 | Issue 97 [Internet]. Noise and Health. 2019 [cited 2019 Dec 12]. Available from: http://www.noiseandhealth.org/

 13. Wolters Kluwer. Home [Internet]. Wolters Kluwer. 2020 [cited 2020 Jan 31]. Available from: https://wolterskluwer.com/

 14. Wolters Kluwer. Medicine [Internet]. Wolters Kluwer. c2020 [cited 2020 Jan 31]. Available from: https://journals.lww.com/md-journal/pages/default.aspx

 15. American Journal of Analytical Chemistry: Indexing [Internet]. Scientific Research: An Academic Publisher. 2020 [cited 2020 Feb 4]. Available from: https://www.scirp.org/journal/AJAC/

 16. Home [Internet]. Neuropsychiatry (London). c2020 [cited 2020 Feb 3]. Available from: http://www.jneuropsychiatry.org/