2.1.10 Proklamace pochybné citační metriky

Dojmu prestiže se pochybné časopisy snaží dosáhnout i uváděním různých citačních metrik, které nemají nic společného s impakt faktorem, CiteScore, SNIP a SJR z JCR a Scopusu. Nejčastěji se jedná o metriky spojující nějaké přídavné jméno s termínem Impact Factor (např. Global Impact Factor, General Impact Factor, IBI Factor aj.). Problémem těchto metrik je jejich netransparentnost, kdy buď není zveřejněna jejich metoda, nebo je jejich metoda založena na – třebas jen částečně – subjektivním hodnocení časopisu.

V praxi to znamená, že pokud se v časopise setkáme s jinou metrikou než s impakt faktorem, CiteScore, SNIP a SJR z JCR a Scopusu, je třeba pokusit se na internetu zjistit o metrice více. V kapitole o citačních metrikách v JCR a Scopusu byl uveden příklad časopisu Vitamins & Minerals s metrikou Journal Impact Factor včetně vysvětlení její metody operující s citačními údaji Google Scholar Citations. Vzhledem k tomu, že tato aplikace při sledování citovanosti nerozlišuje, je-li publikace citována řádně vydanými publikacemi nebo i nejrůznějšími dalšími dokumenty jako např. prezentace, pracovní verze textu apod., lze pak citační údaje považovat za diskutabilní a v důsledku toho i samotnou metriku jako irelevantní.

Jako další příklad pochybné citační metriky lze uvést např. IBI Factor proklamovaný kupříkladu časopisem Indian Journal of Advanced Nursing, o které jsme se již zmínili v části o citačních metrikách v JCR a Scopusu.

undefined

Při hledání na internetu lze k této metrice dohledat popis její metody výpočtu (viz níže ukázka), kterou však shledáváme jako diskutabilní.

undefined

Metoda výpočtu IBI Factoru spočívá v tom, že se časopis nejdříve bodově hodnotí naplnění kritérií rozdělených do sekcí A až E. Výsledný IBI Factor se následně vypočítá podle vzorce:

equation

IBI Factor lze považovat za pochybnou metriku z několika důvodů:

Tímto způsobem by bylo možno rozporovat i kritéria v dalších sekcí, ale pro účel tohoto materiálu výše uvedené poznámky postačují k demonstraci toho, jak je třeba jiné metriky než ty z JCR a Scopusu prověřovat.