2.1.1 Přístup k plnému textu

Prvním kontrolovaným kritériem je zdarma volný přístup k plnému textu jako primární cíl Open Access časopisů. V rámci kritéria kontrolujeme, zdali časopis proklamující režim Open Access skutečně zdarma zpřístupňuje plné texty svých článků. Protože řada časopisů zpřístupňovala dříve články formou předplatného a model Open Access přejala později, má smysl se při kontrole zaměřit na dostupnost plných textů v aktuálním čísle či ročníku časopisu.

Ačkoliv se vyhodnocení tohoto kritéria může zdát zcela jednoznačné, bohužel mohou nastat případy, kdy můžeme váhat, zdali toto kritérium u časopisu hodnotit jako splněné či nikoli. Kupříkladu jednoznačné hodnocení by se týkalo časopisu JSM Bioavailability and Bioequivalence, na jehož webové stránce po volbě aktuálního čísla v menu se namísto stránky s články ke stažení znovu načetla úvodní strana About the Journal.

undefined

Diskutabilní však může být hodnocení časopisu Noise & Health, který zdarma a volně zpřístupňuje HTML verzi článku, zatímco verzi PDF zpoplatňuje 20 americkými dolary. Někdo může alespoň zpřístupnění plného textu ve formátu HTML považovat za splnění kritéria, jiný může kritérium posuzovat přísněji a očekávat při proklamaci režimu Open Access zcela bezbariérového přístupu k plnému textu bez ohledu na jeho formát.

undefined