3 Autorský mlýn aneb pochybné praktiky u monografií

Nekalé vydavatelské praktiky zasáhly také oblast publikování monografií. Typickou ukázkou je tzv. author mill nebo také an academic author mill – autorský mlýn. Tímto pojmem jsou označovány praktiky vydavatele, jehož byznysovým modelem je produkce velkého množství titulů v nízkém nákladu, přesně naopak od klasických vydavatelských domů, které se zaměřují na omezený počet vydávaných autorů v tisícových nákladech. Cílovou skupinou bývají velmi často např. postdoktorandi, od kterých se tito vydavatelé aktivně snaží získat jejich disertační práce k vydání.

Rozpoznávání pochybných vydavatelů je oproti identifikaci časopisů složitější, protože obecně vydavatelé knih na webech nemívají zveřejněny detailní údaje jako např. popis recenzního řízení, redakční radu apod. Je proto třeba všímat si různých detailů a především konzultovat s kolegy, jaké mají s vydavatelem zkušenosti (např. zdali proběhlo recenzní řízení, jakou péči věnovala jazyková redakce finalizaci textu apod.).

undefined
Nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP) zaslalo J. Kratochvílovi, jednomu z autorů tohoto studijního materiálu, nabídku vydat jeho disertaci knižně. Podezření, že LAP je pochybným vydavatelem, pramení ze dvou faktů:
  1. E-mail byl doručen v prosinci 2010, avšak J. Kratochvíl dopsal disertaci až o dva roky a studium včetně obhajoby ukončil v květnu 2013.

  2. LAP v e-mailu se uvádí, že na J. Kratochvíla dostal reference v rámci lékařských věd, ačkoliv J. Kratochvil je absolventem humanitních studií.

undefined
Podíváme-li se na web LAP, tak pod odkazem Why choose us? lze si mj. přečíst i výše zobrazenou informaci o recenzním řízení. Je samozřejmě na rozhodnutí každého, zdali vydání zejména odborné knihy bez nějaké oponentury je pro vědu přínosným způsobem. Každopádně problematické je odůvodnění LAP, že vydává disertace (či jiné kvalifikační práce) bez recenzního řízení, protože jeho obdoba proběhla na doktorandově univerzitě. Tento přístup totiž zcela ignoruje fakt, že přes úspěšnou obhajobu mívají práce různou kvalitativní úroveň.
undefined