2.1.9 Pravdivé tvrzení o indexaci ve Web of Science a Scopusu

Protože v souvislosti s hodnocením vědeckých institucí jsou autoři motivování k publikování v časopisech indexovaných ve Web of Science (WoS) a Scopusu, doporučujeme kontrolovat případné tvrzení časopisu o indexaci v těchto databázích (lékařské obory mohou zvážit i MEDLINE PubMed).

Při zjištění proklamace indexace ve WoS nebo Scopusu ověřujeme její pravdivost buď přímo v databázích, nebo prostřednictvím veřejně dostupných obsahů obou databází. V případě WoS je to online vyhledávač Master Journal List, zatímco obsah Scopus je ke stažení na webu Elsevieru v sekci Looking for something else?, na kterých by je uživatel očekával, ale pouze na stránce s informacemi pro předplatné.

Nutnost opravdu pečlivě kontrolovat informace na webu časopisu dokládá i situace s časopisem American Journal of Analytical Chemistry, který v sekci indexace na prvním místě uvádí Web of Science (Clarivate Analytics) s údaji o citovanosti a odkazem na to dokládající náhled z WoS.

undefined

Text může u někoho navodit dojem, že časopis je indexován ve Web of Science, ačkoliv tomu tak vůbec není (viz níže náhled z WoS). Ve skutečnosti náhled z WoS pouze dokládá, že časopis American Journal of Analytical Chemistry byl ve WoS citován jinými časopisy.

undefined