2 Doporučený postup hodnocení časopisů

Pakliže chceme maximálně eliminovat riziko publikování v pochybném časopise, je zcela nezbytné při hodnocení časopisu uskutečnit následující tři kroky:

  1. Ověřit objektivně verifikovatelná formální kritéria principů transparentnosti a etiky vědeckého publikování. Tento krok zahrnuje kontrolu 10 kritérií, která detailně popisujeme v následujících podkapitolách a jejichž výsledná hodnocení doporučujeme bodově zaznamenat do hodnotící tabulky.

  2. Provést obsahovou analýzu časopisu, tj. pročíst si několik posledních čísel časopisu a na základě vlastních odborných znalostí či případně pomocí kontrolních listů (viz kap. 2.2) posoudit odbornou kvalitu v časopise vydaných článků.

  3. Na internetu existují různé webové stránky, na kterých vědci sdílejí své zkušenosti s publikováním, díky čemuž lze získat bližší představu o regulérnosti redakční práce příslušného časopisu (viz kap. 2.3). Součástí tohoto hodnotícího kroku je i seznámení s hodnocením časopisu databázemi Web of Science/JCR či Scopusu.

V následujících podkapitolách jsou detailněji představeny jednotlivé výše zmíněné kroky postupu hodnocení časopisů.