Medline (PubMed)

PubMed je volně dostupné rozhraní k databázi Medline, kterým lze vyhledávat bibliografické údaje o lékařských publikacích. Tento vyhledávač je spravován Národní lékařskou knihovnou v USA na adrese https://pubmed.govhttps://pubmed.gov. Uživatelům z MU však doporučujeme zásadně otevírat databázi pomocí odkazu na Portále EIZ, aby se aktivovala linkovací služba, pomocí níž lze z Medline PubMed přímo přistupovat k plnému textu.

Vyhledávat v databázi lze dvojím způsobem.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

V případě, že plný text není dostupný, doporučujeme ověřit prostřednictvím služby Discovery (http://discovery.muni.cz) v seznamu časopisů, není-li přece jen časopis zpřístupněn v jiné databázi. Pokud by nebyl, doporučujeme dohledat webovou stránku časopisu a podívat se, není-li náhodou požadovaný článek zdarma dostupný.

Že je tato varianta možná, si ukažme na 39. článku.

slide
slide
slide
slide
slide

Jak se můžeme přesvědčit, v tomto případě vydavatel již plný text zpřístupnil volně na Internetu.

slide

Pokud by požadovaná publikace nebyla přístupná prostřednictvím žádného z předchozích postupů, obraťte se na vaši knihovnu s žádostí o zprostředkování publikace v rámci Meziknihovní výpůjční služby.