Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Úvod do geografie venkova

Recenzováno
Úvod do geografie venkova

Úvod do geografie venkova

Autoři: Svobodová, Hana - Věžník, Antonín

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými se venkov v posledních letech potýká. Výuková pomůcka je primárně určena studentům PdF:Ze0061 Geografie města a venkova, PřF:Z0105 Rurální geografie.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Jazyk: čeština

První vydání: 18. července 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 18. července 2014

ISBN: 978-80-210-6943-5

http://is.muni.cz/elportal/?id=1192704Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX