Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Dějiny filosofie I

Recenzováno
Dějiny filosofie I

Dějiny filosofie I

Autoři: Petrželka, Josef

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Dějiny filosofie I určená primárně pro studenty kurzu FF:PHK1104 se zabývá nejstarší řeckou filosofií od jejích počátků až po Aristotela. Osvětluje cíle nejstarších filosofických snah a jejich vývoj a poukazuje na jejich specifika, ale také na podobnosti antického a moderního výkladu skutečnosti.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Filozofická fakulta

Obor: Filosofie a náboženství

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 6. listopadu 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 6. listopadu 2014

ISBN: 978-80-210-6314-3

http://is.muni.cz/elportal/?id=1205127Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX