Přihlášení do IS MU
Dějiny filosofie I

Dějiny filosofie I

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 11103, z toho autentizovaných: 115.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 7
Celkový počet přístupů: 11103
Maximální počet přístupů: 2485
Průměrný počet přístupů: 1586.14
Medián počtu přístupů: 2080
Směrodatná odchylka: 1768.94

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 1980
Maximální počet přístupů: 353
Průměrný počet přístupů: 165.00
Medián počtu přístupů: 161.5
Směrodatná odchylka: 273.05

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 17
Počet nenulových hodnot: 7
Celkový počet přístupů: 29
Maximální počet přístupů: 9
Průměrný počet přístupů: 1.71
Směrodatná odchylka: 10.37

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).