Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Histologický atlas LF MU

Recenzováno
Histologický atlas LF MU

Histologický atlas LF MU

Autoři: Vaňhara, Petr - Sedláčková, Miroslava - Lauschová, Irena - Dumková, Jana - Sedláková, Veronika - Čech, Svatopluk - Hampl, Aleš

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2018 http://elportal.cz/publikace/histologie-atlas

Multimediální elektronický výukový materiál Histologický atlas LF MU představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Publikace je určena studentům předmětů garantovaných na Ústavu histologie a embryologie LF MU.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Lékařská fakulta

Obor: Morfologické obory a cytologie

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 27. září 2018

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 27. září 2018

ISBN: 978-80-210-9068-2

http://is.muni.cz/elportal/?id=1422550Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX