Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

První pomoc

První pomoc

První pomoc

Autoři: Zuchová, Barbora - Turin, Radek - Sebera, Martin - Kubíková, Zdeňka - Zaoral, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Publikace První pomoc obsahuje ucelený přehled současných doporučených postupů první pomoci pro laickou veřejnost. Spojení Fakulty sportovních studií a Zdravotnické záchranné služby JMK pak do materiálu vnáší pohled vyvážený jak po stránce zdravotnických poznatků, tak pedagogiky, psychologie a etiky. Textová část kurzu je doprovázena velkým množstvím fotodokumentace a videomateriálu. Součástí kurzu jsou také testy k ověření znalostí. Pomůcka je využívána v předmětech bk008 První pomoc, bp008 První pomoc, bp967 First Aid, cr018 První pomoc - CŽV, np1022 První pomoc ve školských zařízeních.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 14. ledna 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 14. ledna 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=866491Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX