Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Autoři: Malina, Jaroslav

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie je edicí modulových učebních textů určených pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů; jejím zakladatelem (v roce 2000) a editorem je Jaroslav Malina. Texty jsou kolektivním, editorem metamorfovaným dílem autorů z Masarykovy univerzity a z dalších českých a zahraničních institucí. Jednotlivé moduly zachycují současný stav antropologického poznání v rozsahu bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Osnova každého z modulů je obdobná: vlastní učební text, doporučená studijní literatura, výkladové slovníky důležitějších jmen a pojmů, medailon autora, zaostření problému (studie o aktuálních teoretických, metodologických či empirických inovacích v dané tematice), rozvolnění problému (uvedení tematiky do širšího filozofického nebo kulturního rámce).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 18. května 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 18. května 2010

Předmětová hesla: antropologiečlověkdějinykulturapříroda

http://is.muni.cz/elportal/?id=883579Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX