Přihlášení do IS MU
Občanské právo

Občanské právo (6. vydání)

Autoři: Telec, Ivo

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Výběr snímků z prezentace Občanské právo zahrnuje úvod do obecného soukromého práva neboli práva občanského včetně náčrtu jeho dějinného vývoje a výhledu v evropském kontextu. Zahrnuty jsou též otázky zásad soukromého práva na pozadí obecných právních principů, jakož i třídění různých skutečností v právním smyslu. Pozornost je soustředěna též na výklad soukromého práva, zejména pak na výklad soukromoprávní úkonů s přihlédnutím k výkladu právních předpisů a právních rozhodnutí. Další část je věnována přirozenému právu osobnostnímu a jeho státní ochraně. Ze zvláštní části je vybrán okruh práva dědického a dále závazky z kvazideliktů. Text je využíván v předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk). Kolekci všech prací prof. I. Telce je možné nalézt v souborném svazku


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 6. dubna 2007

Poslední aktualizované vydání: 6. vydání, 7. června 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=941496Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX