CzechIS MU Login

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Faculty of Sports Studies
„The methodical publication (e-course) introduces the signification and possibilities how to involve aerobics into the lecturing process in kindergartens and basic schools. The introductory chapters of the publication focus on the characteristics of children´s aerobics, age periods and locomotor development in children of pre-school and young school age. The following chapters introduce the lecture arrangement including a practical knowledge about how to lecture children, motivational terminology, basic steps, gymnastics conditioning including samples of lectures.“
Are you here for the first time?
Enrol in the course
10 lessons
16 hour(s)
free
Do you already have an account?
Log in to the MU IS
Course image
Recenzováno

Lecturers

Course syllabus

 • Charakteristika dětského aerobiku
 • Charakteristika věkových období
 • Stavba lekce dětského aerobiku
 • Názvosloví základních kroků aerobiku
 • Hudební doprovod
 • Gymnastická příprava
 • Praktické náměty pro cvičení s dětmi
 • Ukázka cvičební jednotky
 • Zásady bezpečnosti při cvičení s dětmi
 • Přístup lektora/pedagoga

More about the course

Literature
 • Ciencialová, T. (2013). Zařazení cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému do výuky TV na ZŠ a SŠ. Bakalářská MU Brno práce. FSpS.
 • Cimflová, A. (2000). Charakteristika a zásady dětského aerobiku. Metodický materiál Šk olení dětského aerobiku. ČASPV Brno,
 • Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. ((3rd ed.) Praha 5, Czechia, Olympia.
 • Dovalil, J., & Choutka, M. (2012). Výkon a trénink ve sportu (4. vyd., 331s.) Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia.
 • Hájková, J. (2006). Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem . (1. vyd., 183 s.) Praha: Grada.
 • Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce: 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. (1. vyd., 187 s.) Praha: Grada.
 • Kučera, M. et al. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1. vydání, 260 s., ISBN 80-7169-258-1.
 • Mužík, V. & Krejčí M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 144 s. ISBN 80-85783-17-7.
 • Mužík, V. & Tupý, J. (1999). Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ISBN 80-210-2246-9, s. 5 - 14.
 • Novotná, K. (2011). Hra jako elementární motivační prvek při výuce gymnast iky na 1. stupni ZŠ. D iplomová práce, Brno, MU FSpS.
 • Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Grada. ISBN 978-80-247-4218-2
 • Skopová, M., & Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. (1. vyd., 208 s.)
 • Stodůlková, A. (2006). Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. (1. vyd., 30 s.) Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4113-7.
 • Toufarová, H. (2001) Aerobik s dětmi. Olomouc: Hanex, 66 s., ISBN 80-85783-35.
 • Toufarová, H. (2005). Aerobik s dětmi Plus. (Vyd. 1., 76 s.) Olomouc: Hanex.
 • Vaculíková, P. (2004). Vliv tréninku aerobiku na rozvoj motorických schopností u dívek ve věku 10 - 14 let., Disertační práce., MU FSpS, Brno.
 • Vaňková, J. & Nečasová, L. (2002) Sborník námětů pro cvičení rodičů s dětmi. Centrum pro rodinu a sociální p éči, Brno, 2002.
 • Zvonař, M. & Duvač, I. (2011). Antropomotorika: pro magisterský program tělesná výchova a sport (1. vyd., 231 s.) Brno: Masarykova univerzita
 • http://www.fsps.muni.cz/hrou/?page=elearning&subpage=4_gymnastika
 • http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/
Teaching methods
E-learningový online kurz k samostudiu.
Language of instruction
Czech

Information about the publication

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Pokorná, Alena | Střeštíková, Radka | Vaculíková, Pavlína

1. vydání, 22. února 2019
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Recenzováno

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
ISBN 978-80-210-9291-4 (info)

Select a different course