Na úvodní stránku

Sport a ekonomika

EURO, mistrovství světa či OH a ekonomika, jak se to rýmuje, co mají společné? Ladí to docela dobře a společného mají mnohé, poněvadž sport není jen zábava pro fanoušky, ale i obchod – a vůbec ne malý. Hospodářský přínos představuje nejen prodej vstupenek, televizních přenosových práv, reklamy, ale hlavně povzbuzení cestovního ruchu. Uveďme si příklad MS 2004 v ledním hokeji, které pořádala ČR. Nejdříve se nevěřilo, že se tato akce vůbec uspořádat podaří, pak zase, že s obrovským finančním deficitem. Nakonec v Praze a Ostravě šampionát proběhl a výsledek byl zcela opačný. Hokejový svaz vykázal zisk 90 mil. Kč. Fanoušci, kteří přijeli podpořit svůj tým, strávili v ČR 3-7 dní, někdy i více. Na jejich návštěvu se těšily hotely, restaurace a také prodejny zejména sportovních suvenýrů. Odhadem utratili kolem 1 mld. Kč. Přijelo cca 65 tis. fanoušků, zahraniční televizní štáby, novináři, fotografové. S odvoláním na agenturu Mag Consulting (pro porovnání) na svátky velikonoční navštívilo ČR kolem 170 tis. Turistů, kteří utratili 2 mld. Kč. Ještě vyšší byl nepřímý hospodářský efekt. Hlavní přínos této sportovní akce pro hospodářství spočíval v masivních investicích do přípravy sportovišť a nezbytné infrastruktury. Rekonstrukce ČEZ Arény v Ostravě přišla na 690 mil. Kč, náklady na Sazka Arénu v Praze kolem 8 mld. Kč. Sečteme-li investice a útraty turistů, pak je to 10 mld. Kč, což představuje 0,4 % hrubého domácího produktu. Pro srovnání – OH 2000 v Sydney pomohly zvýšit výkon australské ekonomiky o 1,6 %.

Po vítězství FC Porta ve finále Ligy mistrů 2004 fotbalový míč znamenal pro Portugalsko – zemi legendárního Eusébia nekončící fiestu. Ceny suvenýrů byly následující: např. tričko 19 €, míč s maskotem 13 €, míč oficiální 60 €, dres portugalského týmu 46 €, šála 13 €, kšiltovka 19 €, figurka maskota 8 €. Oběd v restauraci 10-15 € , noc v hotelu 40 €, v penzionu 30 €. Jízda vlakem Porto – Lisabon 25 €, minerálka 1 €, 0,7 l kvalitního vína 2-3 €, káva 1 €.

V internetové aukci fotbalový míč Roteiro, který anglický fotbalista David Beckham v penaltovém rozstřelu ve čtvrtfinále Euro 2004 proti Portugalsku poslal vysoko nad branku do hlediště, získal kanadský fanoušek za více jak 28 tis. € , tj. 900 tis. Kč. Jeho cena byla v době konání šampionátu 100 € tj. kolem 3.200,- Kč.

Praha se rozhodovala o případné kandidatuře na pořádání OH 2016 popř. o 4 roky později, tedy v roce 2020. V září 2007 musejí NOV informovat MOV o úmyslu ucházení se o hry. Na zasedání speciálně zřízené komise na pražském magistrátu (na parlamentní úrovni pozdržela debatu o olympiádě půlroční absence stabilní vlády) se hovořilo se o nákladech 650 mld Kč. Naopak vedení ČOV tvrdilo, že OH vydělají a přinesou dlouhodobý profit při nákladech cca 150 mld Kč. Rozdíl je v investicích, které ČR respektive město Praha musí vynaložit bez ohledu na pořadatelství. Výstavba by musela obsahovat olympijský stadión s kapacitou 60 tisíc sedadel, ovál pro dráhovou cyklistiku, národní fotbalový stadión, plavecký areál, tenisový areál. Revitalizací rekonstrukcí by muselo projít mj. stávajících 16 areálů a 6 sportovišť.

Trápí chudáci UEFA?

Na tuto prozaickou otázku existuje po analýze Eura 2004 a MS 2006 jednoznačná odpověď. Ano, trápí. Důvodem nejsou televizní ani reklamní práva. Ta jsou nasmlouvána již dlouhou dobu dopředu bez ohledu na účastníky turnaje. Příčina je jiná. Na každý úspěch , fotbalový nevyjímaje, se nabalují ekonomické aktivity, z nichž plyne jisté množství financí. V zemi, jejíž reprezentaci se daří na Euro, logicky vzrůstá zájem o fotbal. Z tohoto zájmu těží třetí sektor – tedy služby a následně UEFA, která se procentuelně podílí na zisku z prodeje mnoha typů propagačních předmětů. Zájem o tyto propriety neklesá ani dlouho po šampionátu. Kdyby nejlepší 4 týmy tvořilo např. Německo, Anglie, Francie a Itálie, ekonomický profit by byl pro UEFA podstatně vyšší. Důvodem jsou dvě skutečnosti, tzn. HDP – hrubý domácí produkt a počet obyvatel země. Oba faktory se násobí, funguje rovnice ekonomická síla x počet obyvatel.

Semifinalisté Eura 2004 patří v obou ukazatelích k průměrným zemím (tabulka níže). EU by si zajisté dokázala představit hodnotnější semifinalisty, ale nemůže s tím nic dělat. A to je dobře.

Státy podle HDP a počtu obyvatel

(OECD, European Inteligence Unit, www.lonelyplanet.com)

pořadístátHDP na hlavu v USD
01.Švýcarsko42 909
02.Dánsko38 862
03.Švédsko33 222
04.Nizozemí31 330
05.Německo28 924
06.Francie28 165
07.Itálie25 128
08.Anglie24 200
09.Španělsko19 924
10.Řecko15 560
11.Portugalsko14 525
12.ČR8 362
13.Chorvatsko6 287
14.Lotyšsko4 423
15.Rusko2 995
16.Bulharsko2 504
pořadístátpočet obyvatel v mil.
01.Rusko144,5
02.Německo82,3
03.Francie60,2
04.Itálie58
05.Anglie51
06.Španělsko40,2
07.Nizozemí16,2
08.Řecko10,6
09.ČR10,2
10.Portugalsko10,1
11.Švédsko8,8
12.Švýcarsko7,3
13.Bulharsko7,3
14.Dánsko5,3
15.Chorvatsko4,4
16.Lotyšsko2,3

Kam směřují kroky reklamní branže?

Reklamní trh v ČR prošel po revoluci dramatickým vývojem. Převratný vývoj v technologiích, ale především vstup významných zahraničních investorů na český trh silně ovlivnil vývoj marketingu a reklamy. Tento boom velkých firem se zřejmě po našem vstupu do EU nebude opakovat ve stejné síle. Většina hlavních zadavatelů zaujímá na našem trhu již pevné místo a tento stav se zřejmě v nejbližších letech nezmění. Zato domácí zadavatelé se musejí snažit držet krok se silnou konkurencí. Tím se i přes možné ekonomické potíže výdaje na reklamu příliš neomezují. Mnozí naopak cítí potřebuje více se zviditelňovat a investice do reklamy navyšují.

I vývoj na reklamním trhu však závisí na vývoji koupěschopnosti obyvatelstva. Předpokládá se, že náklady na reklamu se udrží v oblasti elektrotechniky, telekomunikací, bankovnictví, farmacie, pojišťovnictví a informačních technologií. Jak ukázaly významné sportovní události (MS 2004 v ledním hokeji v Praze, EURO 04 v Portugalsku, OH v Athénách, MS 2006 v Německu aj.) velký prostor nabízejí vrcholové světové či evropské sportovní akce. Klienti využívají celoplošné televizní vysílání, celostátní periodika, denní tisk a jeho suplementy, regionální rádia a další podlinkové aktivity. Největší reklamní potenciál v ČR představuje hlavní město Praha.

Nejefektivnější a tedy i nejčetnější komunikací mezi klientem a agenturou je osobní kontakt – face to face, při kterém je možné poznat na jedné straně podmínky a možnosti klienta, jeho rozpočet, předpokládanou platební morálku aj., na straně druhé klient ocení např. vzájemnou spolupráci a rozsah bezprostředních informací. Struktura marketingového komunikačního mixu závisí na charakteru produkce klienta, jeho cílových trzích a výši budgetů. Klienti současně upřednostňují především nízkorozpočtové podlinkové kampaně, ale s důrazem na netradičnost a originalitu. Dominance tisku, rádia, outdooru, internetu bude zřejmě setrvávat i dalším období.

Agentury stále více pociťují tlak na snižování cen dodávaných služeb. Náklady a adekvátní potíže jsou především s účtováním autorských honorářů za ideu kampaně. V tendrech je pak cena ve většině případů rozhodujícím kritériem výběru.

PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále