Krvácení v horní části GITU

Krvácení do horní části trávicí trubice zahrnuje krvácení z jícnu, žaludku a gastroduodena po ligamentum Treitzi. Z hlediska etiologie, závažnosti a s přihlédnutím k léčebnému postupu je lze rozdělovat na krvácení varikózní (jícnové i žaludeční varixy) a krvácení nevarikózní (vředová choroba gastroduodena, refluxní esofagitida, syndrom Mallory-Weissův a další).

Jícnové a žaludeční varixy, vředová choroba gastroduodena a refluxní esofagitida viz. výše.

Syndrom Mallory – Weissův, jde o krvácení z lacerované sliznice v oblasti esofagogastrického spojení. Je příčinou až 5 % všech krvácení z horní části trávicí trubice. K lézi dochází obvykle v důsledku úporného zvracení. Mortalita krvácení je nízká a recidiva krvácení je raritní.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále