Portální hypertenze

Je stav, kdy nalezneme vyšší krevní tlak a objem v portálním řečišti nebo v jeho části. Normální tlak ve vena portae je v rozmezí 50–300 mm H2O. Ke zvýšení portálního tlaku dochází vlivem ztíženého odtoku portální krve překážkou nebo je zachován normální odtok, ale je zvýšen přítok. Nejčastější příčinou vzniku portální hypertenze je jaterní cirhóza. Obecně lze příčiny vzniku portální hypertenze rozdělit na prehepatické, hepatické a posthepatické. Mezi prehepatické příčiny patří vrozené vady cévního systému, trombóza vena portae, nitrobřišní tumory utlačující portální žílu. Mezi hepatické příčiny patří jaterní cirhóza, masivní rozsev metastáz, kongenitální fibróza, rozsáhlé granulomatózní procesy, alkoholická steatóza a střádavé nemoci. Jako posthepatické příčiny portální hypertenze označujeme vrozené vady cévního systému, útlak dolní duté žíly, úrazy a konstriktivní perikarditidu.

Krvácení z jícnových varixů je nejdramatičtější a nejzávažnější komplikací portální hypertenze, jejíž příčinou je v našich podmínkách nejčastěji jaterní cirhóza.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále