Žaludek a bulbus duodena

Žaludek je vak hruškovitého tvaru o obsahu 2 až 3 litry. Navazuje na jícen jako nápadně rozšířený úsek trávicí trubice, který funguje jako rezervoár potravy. Jeho typickou vlastností je schopnost v krátké době příjmout značné množství potravy, jež postupně po malých částech předává do tenkého střeva.

Anatomicky se na žaludku rozlišují 4 části – kardie, fundus, corpus et antrum. Kardie je malá, makroskopicky nepřesně vymezená oblast žaludku při vyústění jícnu, v její bezprostřední blízkosti se nachází fundus, střední část je tvořena tělem a distální třetinu nad sfinkterem pyloru tvoří antrum.

V žaludku se potrava shromažďuje, mísí a začíná zde proces trávení. Vysoká koncentrace HCl zajišťuje sterilitu žaludečního obsahu. Žaludeční hlen je vylučován ve 2 formách – v rozpustné produkované žlázkami a v nerozpustné, vylučované povrchovými a foveolárními epiteliemi. Nerozpustná část vytváří na sliznici ochrannou vrstvu, zabraňující zpětné difuzi žaludeční štávy a samonatrávení.
MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále