Žaludek a bulbus duodena

Žaludeční neurofibrom

Žaludeční neurofibromy patří mezi tzv. gastrointestinálni stromální nádory (GIST). Neurofibrom je v trávicím traktu vzácná léze vyskytující se častěji u pacientů s neurofibromatózou 1. typu. Většinou tvoří dobře ohraničenou neopouzdřenou lézi v submukóze, histologicky sestávající z protáhlých a zvlněných vřetenitých buněk s blandními zašpičatělými jádry. Imunohistochemicky lze prokázat polymorní složení nádoru ze Schwannových buněk, fibroblastů, axonů a případně i perineurálních buněk. Asociaci s NF1 sdílí s neurofibromy také ganglioneuromy, které se také vyskytují ve formě mnohočetné ganglioneuromatózy v rámci syndromu MEN 2b, tuberózní sklerózy a Cowdenova syndromu.

Největší výskyt těchto nádorů lze zaznamenat v žaludku (60–70 %), dále následuje tenké střevo (20 až 25 %), tlusté střevo (5 %) a jícen (<5 %).

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále