Žaludek a bulbus duodena

Gastroenteroanastomóza a esofagojejunoanastomóza

Gastroenteroanastomóza (GEA) znamená napojení žaludku na první kličku jejuna stranou ke straně. Je indikována jako paliativní zákrok při léčbě nádorové neprůchodnosti v oblasti pyloru.

Esofagojejunální anastomóza představuje chirurgicky provedené napojení jícnu na jejunální střevní kličku. Obvykle následuje po totální gastrektomii, jež se provádí pro tumor nebo žaludeční vředovou chorobu neodpovídající na konzervativní terapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále