Žaludek a bulbus duodena

Žaludeční intestinální metaplasie

Žaludeční intestinální metaplazií rozumíme náhradu epitelu žaludeční sliznice epitelem intestinálního typu a lze ji chápat jako projev odchylné regenerace. Můžeme se sní setkat zejména při chronické gastritidě.

Žaludeční intestinální metaplazie se podle stupně diferenciace rozlišuje na metaplazii kompletní a nekompletní. Kompletní zcela napodobuje sliznici tenkého střeva. Je tvořena pohárkovými buňkami, absorpčním cylindrickým epitelem a Panethovými buňkami. V nekompletní intestinální metaplazii jsou absorpční epitele nahrazeny hlenovými buňkami. V současné době je povážována za prekancerózu a pravidelně se pozoruje v okolí karcinomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále