Žaludek a bulbus duodena

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)

Perkutánní endoskopická gastrostomie je metoda sloužící k zajištění podmínek pro enterální výživu v situacích, kdy tato výživa není možná klasickým příjmem stravy per os.

Mezi hlavní indikace endoskopické gastrostomie patří polytraumata, KC traumata a s tím související dlouhodobá intenzivní péče, neurologická onemocnění benigního i maligního charakteru, pacienti s maligním onemocněním různého charakteru a pacienti, u kterých předpokládáme výživu sondou déle než 6 týdnů. Absolutní kontraindikací endoskopické gastrostomie je přítomnost vmezeřeného orgánu, nepřítomnost transiluminace, obezita, anatomická anomalie po chirurgickém výkonu. Mezi další kontraindikace patří mukozní abnormity v místě zavedení sondy, koagulopatie různé etiologie, hypoalbuminemie s rizikem vzniku ascitu, peritoneální dialýza, peritoneální Tu metastázy.

Provedení PEG

Nejdříve je provedena gastroskopie na levém boku, následně je odsán žaludeční obsah a pacient je uložen na záda. Žaludek je naplněn vzduchem z důvodu přiblížení stěny žaludku a stěny břišní. Dalším důležitým krokem je kontrola nepřítomnosti vmezeřených orgánů transiluminací. Toto prosvícení žaludeční stěny a stěny břišní zároveň pomáhá verifikovat punkční místo. Orientačním bodem pro místo vpichu je linie mezi pupkem a středním okrajem maximální transiluminací a palpací břišní stěny. V některých případech je punkční bod modifikován a je situován výše v epigastriu po levém okraji přímého břišního svalu. Punkci provádíme pod endoskopickou kontrolou a další postup odpovídá zvolené metodě. Při provádění je možno využít více metod, např. metoda Ponsky=Gauderer. Metoda spočívá v zavedení bavlněného provázku do žaludku přes punkční jehlu, bioptickými kleštěmi je zachycen a vytažen ústy. Následně je odstraněn endoskopický přístroj. Na provázek je navázána gastrostomická sonda, tahem je zavedena do žaludku a punkčním místem vyvedena přes stěnu břišní. Fixace terčíku sondy je následně kontrolována endoskopicky. Posledním krokem je zevní fixace sondy.MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále