Duodenum a jejunum

Duodenum je jednou ze tří součástí tenkého střeva. Zbývající dvě jsou tvořeny jejunem (lačník) a ileem (kyčelník). Duodenum je dlouhé 20–28 cm, má průměr 3,5–4,5 cm a svým točitým uspořádáním připomíná podkovu či písmeno U.

Průběh duodena je rozdělen do 4 částí – pars superior, descendens, horizontalis et ascendens. Pars superior začíná rozšířením zvaným bulbus (ampulla) duodeni a nachází se přibližně ve výši dolního okraje L1. Ohbím označovaným jako flexura duodeni superior přechází v pars descendens. Tato část dlouhá kolem 8 cm probíhá po pravém boku obratlů L2 a L3 a plynule pokračuje ohbim zvaným flexura duodeni inferior v pars horizontalis. Úsek dlouhý kolem 7 cm probíhá zprava na levo před tělem L3 a pokračuje jako pars ascendens. Tento poslední duodenální segment je dlouhý 3–5 cm, jde podle levého boku obratle L2 šikmo doleva vzhůru, kde duodenum končí v ohbí zvaném flexura duodenojejunalis.

Patologie v oblasti duodena jsou lokalizovány zejména v oblasti duodenálního bulbu, kde se jedná zejména o zánětlivá onemocnění. Nádorová onemocnění typicky sídlí v distálním duodenu, jejunu či ileu.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále