Přihlášení do IS MU

Základem e-learningu v předmětu je rozsáhlá interaktivní osnova. Interaktivní osnova nabízí kompletní informace o předmětu a jeho nárocích. V osnově je i dvanáct podosnov, které odpovídají jednotlivým týdnům výuky. Každá podosnova velmi zevrubně přibližuje aktuální téma, předkládá odkazy na studijní materiály a literaturu.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova obsahuje jak organizační informace, tak základní teze ke každému tématu
 Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu
 Na začátku každého semináře skládají studenti krátký test v PC učebně
 V osnově mají studenti ke každému tématu k dispozici hlavní teze a informace