Přihlášení do IS MU

Požadavky pro splnění předmětu a termíny vypracování průběžných zápočtových testů jsou sepsané do interaktivní osnovy předmětu.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova předmětu
 Ukázka procvičovacích testů v aplikaci Odpovědníky (forma fotografie a schematického znázornění pohybu)
 Ukázka závěrečného testu v aplikaci Odpovědníky (forma animace)
 Učebnice vydaná na Elportále MU