Přihlášení do IS MU

Výuka předmětu v bakalářskému studiu v kombinované formě probíhá v PC učebně a je založena na praktickém osvojení vyučovaných dovedností. Materie učiva je rozdělena do 4 modulů, které studenti musí zvládnout.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V osnově jsou i interaktivní tutoriály s komentáři provázející studenty krok za krokem programy
 Na praktických příkladech spolupracují studenti ve sdílených Google dokumentech v univerzitním účtu
 Odpovědníky jako možnost náhradního plnění za neúčast na cvičení
 Volné odpovědi jsou hodnoceny do poznámkových bloků