Přihlášení do IS MU
Fonetika a fonologie

Fonetika a fonologie (3. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 1237, z toho autentizovaných: 14.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Celkový počet přístupů: 1237
Maximální počet přístupů: 481
Průměrný počet přístupů: 112.45
Medián počtu přístupů: 4
Směrodatná odchylka: 441.78

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 10
Celkový počet přístupů: 47
Maximální počet přístupů: 26
Průměrný počet přístupů: 3.92
Medián počtu přístupů: 2
Směrodatná odchylka: 23.43

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).