Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law (3. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 1139, z toho autentizovaných: 19.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 1139
Maximální počet přístupů: 377
Průměrný počet přístupů: 94.92
Medián počtu přístupů: 206.5
Směrodatná odchylka: 320.28

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 53
Maximální počet přístupů: 24
Průměrný počet přístupů: 4.42
Medián počtu přístupů: 13
Směrodatná odchylka: 20.95

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Počet nenulových hodnot: 1
Celkový počet přístupů: 6
Maximální počet přístupů: 6
Průměrný počet přístupů: 0.55
Směrodatná odchylka: 5.72

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).