Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law (3. vydání)

Autoři: Králíčková, Zdeňka - Dávid, Radovan - Kornel, Martin - Hořínová, Anna - Janočková, Michaela

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o základních institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné). Aktualizace české části odborného obsahu prezentací byla provedena k právnímu stavu v prosinci 2008. Anglická část je pak určena zejména pro zahraniční studenty programu Erasmus, a to v předmětu PrF:SOC017 Czech Family Law, kdy je pozornost věnována historickému vývoji českého rodinného práva až po současnost a klíčové judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Prezentace také informují o principech Evropského rodinného práva daného Evropskou komisí pro rodinné právo (CEFL).


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 20. listopadu 2007

Poslední aktualizované vydání: 4. vydání, 23. dubna 2012

Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=958855Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX