Katedra pohybových aktivit a zdraví

14511010 HEALTH FSpS

Zaměstnanci

Mimořádní profesoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce