CzechIS MU Login

Profesně – psychologické testování - studenti a absolventi MU do 18 měsíců od úspěšného ukon. studia

    Cílem profesně - psychologického testování je zjištění silných a slabých stránek v souvislosti profesním směrováním a hledáním zaměstnání či oboru studia. Jsou využívány osobnostní testy, dotazníky volby povolání i testy schopností. Služba zahrnuje úvodní rozhovor v délce 15 – 45 minut, testování (v rozmezí 1 – 4 hodin, jeho délka závisí na použitých testech) a konzultaci výsledků testování v délce 50 minut. Testování je organizováno skupinově jeden krát za semestr.

Total: 1 000 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Terms and Conditions