CzechIS MU Login

Němčina jako vyučovací jazyk: Jak vést hodinu v cílovém jazyce

This item is currently unavailable.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Němčina jako vyučovací jazyk: Jak vést hodinu v cílovém jazyce

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na pedagogickou komunikaci ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Jde o nácvik konkrétních jazykových obratů a frází v němčině tak, aby byl vyučující schopen koncipovat a vést celou hodinu v cílovém cizím jazyce adekvátním způsobem i se začátečníky.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Kurz je určen pro učitele německého jazyka na ZŠ, nižším stupni gymnázia, SOŠ a OU a na JŠ s licencí konat státní zkoušky. Znalost němčiny na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce.

  Profil absolventa:
  Absolventi kurzu si rozšíří a upevní nejfrekventovanější pokyny k učebním úlohám a vyučovacím situacím. Budou schopni koncipovat a vést celou hodinu v cílovém cizím jazyce adekvátním způsobem i se začátečníky.

  Garant kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

  Lektor kurzu: vyučující Katedry německého jazyka PdF MU

  Délka kurzu: jednodenní kurz - 3 bloky po 90 minutách (= 6 vyučovacích hodin)

  Termín konání kurzu: 11. 4. 2018

  Obsahový plán kurzu:
  Teoretické poznatky a praktické aktivity, pomocí nichž si účastníci (vyučující němčiny) rozšíří a upevní nejfrekventovanější pokyny k učebním úlohám a vyučovacím situacím.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci budou mít možnost zhodnotit obsah kurzu prostřednictvím evaluačního dotazníku. Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 800,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)

  Termín podání přihlášky: do 30. 3. 2018 (přihláška ke stažení zde)

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-1132/2015-1-131).

Total: 800 CZK incl. VAT