CzechIS MU Login

Kurz Pohybové aktivity zážitkem (JS2018)

This item is currently unavailable.

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků z oblasti outdoorových pohybových aktivit pro děti zážitkovou formou. Cílem kurzu je seznámit účastníky s netradičními přístupy k organizaci a výuce pohybových aktivit při pobytu např. na školách v přírodě a různých formách terénní výuky. Kromě praktických zážitkové zaměřených dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v letní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi.

  Garant kurzu: Mgr. Marek Trávníček

  Lektor kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.; Mgr. Petr Vlček, Ph.D.; Mgr. Michal Lupač

  Délka kurzu: šestidenní praktický kurz (celkem 35 vyučovacích hodin)
  1. den - cesta na kole nebo vlastní dopravou, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi
  1. - 6. den - výcvik (teorie a praxe)
  6. den - odjezd do Brna na kole nebo vlastní dopravou

  Termín konání kurzu: 3.6. (14:00) - 8. 6. 2018 (12:00)

  Obsahový plán kurzu:
  Teoretické základy (5 hod.)
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Problematika outdoorových aktivit a integrované terénní výuky - 2 hod.
  Praxe a metodika (30 hod.)
  Praktická část

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: Cena za ubytování, plnou penzi bude cca 2000 - 2500,- Kč (podle typu ubytování) a bude se platit první den kurzu. Nevratný přihlašovací poplatek činí 500 Kč.

  Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2018 přes Obchodní centrum MU na základě zaplacení přihlašovacího poplatku 500 Kč.

  Počet uchazečů: min. 1, max. 50

Total: 500 CZK incl. VAT