CzechIS MU Login

Právo na informace

dust jacket
Kniha pojednává o jednom ze základních lidských práv, kterým je právo na informace. Zkušený právní pedagog se mj. zabývá právem na informace z pohledu ústavního práva a správního práva. Ke komplexnějšímu porozumění nám může napomoci rovněž stručné seznámení s právní úpravou této oblasti v právních řádech jiných států světa – jak evropských tak i mimoevropských. Autor se věnuje i státům, které byly v naší právní vědě prozatím opomíjeny – kupříkladu země pobaltské, jihoamerické anebo středoamerické. Autor pracuje též s aktuální judikaturou a zajímavými příklady z praxe. Jinak suchopárná materie veřejného práva je v decentní míře proložena autorovým laskavým humorem, což z knihy činí dílo nikterak suchopárné. Publikaci možno doporučit zastupitelům obcí a krajů, úředníkům ze státní správy a samosprávy, studentům a studentkám právnických fakult a vůbec všem, kteří chtějí být aktivními občany a není jim lhostejná správa věcí veřejných.

Authors
Petr Kolman
Excerpt
Excerpt
Contents
  • ISBN 978-80-210-5135-5
  • Number of pages: 216
  • Year of publication: 2010

Total: 89 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions