CzechIS MU Login

Konference - Výzvy nezaměstnanosti v kontextu krize: sociální ochrana, zaměstnatelnost, flexibilita

This item is currently unavailable.

Pořádající instituce:

 • FSS MU/ Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (s podporou projektu EU/6.rámce RECWOWE Reconciling Work and Welfare in Europe)
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR, v.v.i.

Téma:

Ekonomická krize 2008-09 zasáhla výrazně trh práce a její dopady na trhu přetrvávají i v době, kdy se objevují známky oživení. Nezaměstnaností byli postiženi i lidé, kteří s ní neměli dříve zkušenost, někdy i oba partneři v rodině, s výrazným dopadem na jejich životní standard i psychiku, ve zvýšené míře starší pracovníci, ale i mladí lidé bez pracovní zkušenosti. Současně se prohloubily některé strukturální nerovnováhy na trhu práce a zhoršilo se postavení tradičně znevýhodněných skupin, doprovázené rizikem růstu dlouhodobé nezaměstnanosti. Krize rovněž podněcuje déle trvající procesy modernizace a racionalizace v oblasti zaměstnanosti v soukromém i veřejném sektoru. Nalézání krátkodobě i dlouhodobě účinných řešení problémů spojených s nezaměstnaností je naléhavou výzvou v krátkodobém i dlouhodobějším časovém horizontu: nelehkou otázkou je zejména adekvátní ochrana příjmu při zachování pobídek, efektivní zlepšování zaměstnatelnosti, podpora jistot na trhu práce (včetně jistot zaměstnání a příjmu), a to při zlepšování pružnosti trhu práce, stejně jako modernizace institucí zajišťujících regulaci trhu práce.

Tímto bychom také chtěli oslovit zájemce k zaslání návrhu vlastního příspěvku na následující témata (bližší informace viz níže Call for papers):

 1. Proměny trhu práce v období krize a po ní: pozice a strategie aktérů na trhu práce, role šedé ekonomiky
 2. Ochrana příjmu v nezaměstnanosti: sociální jistoty a/versus pobídky?
 3. Regulace trhu práce, aktivní politika zaměstnanosti v období krize a po ní
 4. Flexi-jistota: nová řešení pro budoucnost?

Organizační výbor:

 • Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
 • Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
 • Doc. PhDr. Jiří Winkler, CS.
 • Ing. Jaromíra Konečná
 • Mgr. Blanka Plasová

Zváni jsou odborníci z výzkumné a decizní sféry a z dalších institucí, kteří se zabývají otázkami nezaměstnanosti.

 • Call for papers: ZDE
 • Přihláška: ZDE

 • Konferenční poplatek

  Konference - Výzvy nezaměstnanosti v kontextu krize: sociální ochrana, zaměstnatelnost, flexibilita

Total: 300 CZK incl. VAT