CzechIS MU Login

Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)

dust jacket
Publikace pojednává o tzv. správním právu procesním, kterému se věnuje formou příkladů a otázek. Jde o doplněk základní studijní literatury, která se má zaměřit na konkrétní a praktické znalosti studentů, resp. jejich získání a osvojení. Publikaci lze využít jak pro formu samostudia, tak i jako podklad pro seminární výuku.

Authors
Lukáš Potěšil, Alžbeta Králová, Jiří Venclíček
Excerpt
Excerpt
Contents
  • ISBN 978-80-210-7937-3
  • Number of pages: 166
  • Year of publication: 2015

Total: 195 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions