CzechIS MU Login

Veřejný majetek

dust jacket
Publikace je zaměřena na základní otázky právní úpravy veřejného majetku, což zahrnuje v prvé řadě pojmové vymezení tzv. veřejného vlastnictví a tzv. veřejných věcí, jako předmětu tohoto vlastnictví, a dále charakteristiku ústavněprávních souvislostí veřejného majetku a charakteristiku jeho zákonné úpravy, zejména pak majetku státu a majetku územních samosprávných celků. Následuje vymezení veřejného majetku a přiblížení otázek nabývání majetku veřejnými subjekty, hospodaření s veřejným majetkem a nakládání s ním, jakož i otázek odpovědnosti a kontroly při hospodaření s veřejným majetkem. Nezbytný prostor je věnován veřejnému majetku od státu a územních samosprávných celků odlišných subjektů, tj. majetku veřejných vysokých škol, profesních komor a veřejných výzkumných institucí. V závěru publikace lze nalézt exkurz do majetkoprávní problematiky veřejných subjektů v zahraničí.

Authors
Petr Havlan
Excerpt
Excerpt
Contents
  • ISBN 978-80-210-8333-2
  • Number of pages: 164
  • Year of publication: 2016

Total: 267 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions